Chybove hlaseni

9250 Motorový snímač: EnDat 2.2 není možný %.2s

Příčina chyby

- chybná komunikace EnDat - v tabulce motorů je vybrán snímač s rozhraním EnDat 2.2, ačkoli.není připojen snímač s protokolem EnDat 2.2. - protokol EnDat 2.2 nemůže být načten

Odstranění chyby

- zkontrolujte, zda snímač podporuje EnDat 2.2 - zkontrolujte tabulku motorů (sloupec SYS) - zkontrolujte strojní parametr MP2206.x - zkontrolujte zemnění a stínění kabelu - vyměňte kartu regulátoru motoru - zkontrolujte zapojení kabelů (srovnejte identifikační čísla kabelů s dokumentací) - zkontrolujte kabel snímače otáček (vadný či příliš dlouhý) - zkontrolujte snímač otáček - obraťte se na technickou podporu