Chybove hlaseni

C650 Chybí ENDAT-interpolační faktor %.2s

Příčina chyby

- nebyl přijat žádný interpolační faktor ENDAT - interní softwarová chyba

Odstranění chyby

- zkontrolujte softwarovou verzi - obraťte se na technickou podporu