Chybove hlaseni

C022 Chyba konfigurace SMB či SPL

Příčina chyby

- chyba konfigurace v HSCI-Systemu - chybná konfigurace bezpečného pole obsluhy stroje MB 6xx S či PL 6xxx S - je připojen nový typ přístroje, který ještě není aktuálním CC-Software podporován. - konfigurační data MC pro CC jsou chybná

Odstranění chyby

- update software - obraťte se na technickou podporu