Chybove hlaseni

9320 Snímač polohy: EnDat 2.2 není možný %.2s

Příčina chyby

- chybná komunikace EnDat - v MP 118/119 je vybrán snímač s rozhraním EnDat 2.2, ačkoli.není připojen snímač s protokolem EnDat 2.2 - protokol EnDat 2.2 nemůže být načten

Odstranění chyby

- zkontrolujte, zda snímač polohy podporuje EnDat 2.2 - zkontrolujte strojní parametr MP118.x / MP119.x - zkontrolujte zemnění a stínění kabelu - vyměňte kartu regulátoru motoru - zkontrolujte zapojení kabelů (srovnejte identifikační čísla kabelů s dokumentací) - zkontrolujte kabel snímače polohy (vadný či příliš dlouhý) - zkontrolujte snímač polohy - obraťte se na technickou podporu