Chybove hlaseni

CC%d Měnič vřetena RDY=0 (Bezpečnostní relé)

Příčina chyby

Vřeteno nelze zapnout pomocí SHS1A přes bezpečnostní relé měniče.

Odstranění chyby

- zkontrolujte zapojení - obraťte se na technickou podporu