Chybove hlaseni

A8A0 Příliš velká CC polohová / žádaná odchylka %.2s

Příčina chyby

- motor se pohybuje při stojícím suportu či naopak - mechanický přenos pohybu je přerušen - teplotní roztažnost mechanických prvků přenosu - chybný převod mezi motorem a snímačem polohy - chybná zástavba snímače polohy ke kuličkovému šroubu - parametr MP640.x byl navolen příliš malý

Odstranění chyby

- zkontrolujte mechanický přenos pohybu - zkontrolujte upevnění snímače - zkontrolujte teplotní roztažnost mechanických komponent přenosu (např. kuličkový šroub) - zkontrolujte převod mezi motorem a snímačem polohy - zkontrolujte zástavbu snímače polohy ke kuličkovému šroubu - obraťte se na technickou podporu