Chybove hlaseni

8065 Porucha napájení DC

Příčina chyby

Během provozu se objevil 'DC-Fail', meziobvodové napětí kleslo pod specifikovanou mez.

Odstranění chyby

- zkontrolujte meziobvodové napětí - zkontrolujte funkci meziobvodového stykače nabíjení - zkontrolujte síové napájecí napětí - zkontrolujte jištění (pojistky) síového napájení - zkontrolujte zapojení síového napájení - zkontrolujte kvalitu a výpadky síového napájení - obrate se na technickou podporu