Chybove hlaseni

8066 CC%d maximální teplota karty regulátorů je překročena

Příčina chyby

- Byla překročena maximální povolená teplota karty CC - Okolní teplota je moc vysoká

Odstranění chyby

- prověřte funkci klimatizace rozvaděče - prověřte funkci ventilátorů - obraťte se na technickou podporu