Chybove hlaseni

Central stop PLC

Příčina chyby

Chybové hlášení z PLC (viz dokumetace ke stroji).

Odstranění chyby

Obraťte se na servisní firmu.