Chybove hlaseni

DCM: Neznámý status nástroje

Příčina chyby

Pokusili jste se provozovat dynamické hlídání kolize (DCM) bez nástrojového statusu.

Odstranění chyby

Strojní konstantu MP7300 (účinek viz příručka uživatele) nastavit tak, aby se nástrojová data nemazala automaticky. Po nastavení MP7300 znovu zavolejte nástroj, aby se jeho data aktivovala.