Chybove hlaseni

8001 CC%d výstraha: Teplota karty regulátoru je nízká

Příčina chyby

- teplota na kartě regulátoru překročila dolní výstražnou úroveň - okolní teplota je moc nízká

Odstranění chyby

- prověřte funkci klimatizace rozvaděče - obraťte se na technickou podporu