Chybove hlaseni

8003 CC%d předběžná výstraha: Proud meziobvodu moc velký

Příčina chyby

- proud meziobvodu napájecího modulu překročil mez varování

Odstranění chyby

- snižte odebíraný výkon z meziobvodu: - přizpůsobte rozběhové a brzdné rampy os/vřeten - zkontrolujte MP2390 a MP2392 - obraťte se na technickou podporu