Chybove hlaseni

Regulační jednotku CC nelze spustit

Příčina chyby

Jednotku regulátoru CC nelze nastartovat nebo firmware nemohl být správně přenesen.

Odstranění chyby

- zkontrolujte jednotku regulátoru CC - Obraťte se na výrobce stroje