Chybove hlaseni

C6A0 Překročení času regul. softwaru %.2s IRQ-ID=%d karta-ID=%d

Příčina chyby

- časová kontrola softwaru regulátoru hlásí překročení - interní softwarová chyba

Odstranění chyby

- obraťte se na technickou podporu