Chybove hlaseni

Paralelní provoz není možný

Příčina chyby

Pokusili jste se při spuštěném NC programu nebo spuštěném PLC polohování přeložit FK-program nebo vygenerovat FK-grafiku.

Odstranění chyby

Zastavte provádění NC programu.