Chybove hlaseni

E018 CC%d SPLC chyba ERR-ID=%d SST0=%d SST1=%d

Příčina chyby

- V průběhu SPLC vznikla fatální chyba. Jedná se o interní SW chybu

Odstranění chyby

- načtěte logbook- obraťte se na technickou podporu