Chybove hlaseni

SPLC program byl změněn

Příčina chyby

SPLC program nebo NC software byly po přejímce funkce bezpečnosti změněny

Odstranění chyby

Zpět vložit původní SPLC program nebo znovu provést přejímku