Chybove hlaseni

E019 CC%d SPLC chyba konfigurace ERR-ID=%d

Příčina chyby

- V průběhu SPLC vznikla konfigurační chyba. Konfigurační parametry SPLC mají nesprávné hodnoty.

Odstranění chyby

- zkontrolujte MP konfigurace SPLC - obraťte se na technickou podporu