Chybove hlaseni

C00D CC%d součtová CRC chyba v DSP program-kódu

Příčina chyby

- v programu jednotky regulátoru CC byla zjištěna chyba kontrolního součtu - vadná jednotka CC

Odstranění chyby

- vyměňte hardware - obraťte se na technickou podporu