Chybove hlaseni

88F0 Chybí připravenost zdroje a měniče %s

Příčina chyby

- Dokud byl pohon ve vazbě, oba Ready signály (měniče a zdroje ) byly neaktivní. - Možné příčiny: - UV byl odpojen na X70 - Odpojení UV při chybě: - výpadek napájecího napětí - příliš velké napětí meziobvodu - příliš nízké napětí meziobvodu - příliš velký proud meziobvodu - PLC či externí zapojení odpojuje UV - Rušivé impulsy na propojení CC -> UV, CC -> UM - Porucha CC.

Odstranění chyby

- V případě chyby zkontrolujte diagnostické LED na UV - Zkontrolujte napájení na UV - Zkontrolujte signál uvolnění na X70 - zkontrolujte, zda při nerekuperačním zdroji je připojen brzdný odpor - zkontrolujte zemnění a stínění kabelu - vyměňte napájecí a výkonový modul - vyměňte CC - obraťte se na technickou podporu