Chybove hlaseni

Dejte ruční kolečko do nabíječky

Příčina chyby

Radiové ruční kolečko se nenachází v nabíječce, ačkoli není aktivní režim ručního kolečka. Pokud je akumulátor ručního kolečka prázdný či se vyskytne porucha radiového spojení, vyvolá TNC central stop. Běh programu bude v tomto případě přerušen.

Odstranění chyby

Ruční kolečko stavte vždy do nabíječky, pokud s ním nepracujete.