Chybove hlaseni

94E0 Přepnutí z EnDat 2.2 na 1Vss vyžaduje novou inicializaci %s

Příčina chyby

- Byl vyměněn snímač z EnDat 2.2 na 1Vss či naopak. Je nutná nová inicializace pohonů.

Odstranění chyby

- proveďte novou inicializaci snímače - deaktivujte osu pomocí MP10 (Bit x = 0) - opuste MP-Editor - aktivujte osu opět v MP 10 a nastavte na požadovanou hodnotu MP118, Bit 3 - opuste MP-Editor - či proveďte restart systému