Chybove hlaseni

DCM: Upínač neaktivní

Příčina chyby

Definice upínače nemohla být začleněna do aktuální kinematiky.

Odstranění chyby

přezkoušejte zadání v definicích upínačů