Chybove hlaseni

Vypočtené měřítko je velké

Příčina chyby

Při výpočtu faktoru měřítka z Q-parametru vyšla hodnota, která překračuje přípustný rozsah od 0.0001 do +100.007936.

Odstranění chyby

Upravit NC program.