Chybove hlaseni

Chybné zpracování dat C

Příčina chyby

Přeběh interní časové základny: Obvod regulátoru, PLC a přerušení spotřebují veškerý početní čas nebo přerušení časovače přerušuje samo sebe.

Odstranění chyby

Obraťte se na servisní firmu.