Chybove hlaseni

VRETENO OTOCIT O 180 STUPNU!

Příčina chyby

Pri mereni presazeni streduu dotykoveho hrotu sondy nebylo vreteno otoceno o 180 stupnu.

Odstranění chyby

Otocit vreteno o 180 stupnu.