Chybove hlaseni

PGM CALL NENI DOVOLEN

Příčina chyby

V programu, ktery je provaden blokove z externiho nosice dat, je programovano volani programu (PGM CALL, DIN/ISO: %..).

Odstranění chyby

Smazat volani programu.