Chybove hlaseni

Chybná skladba NC bloku

Příčina chyby

NC blok obsahuje chybnou syntaxi.

Odstranění chyby

Upravte NC program.