Chybove hlaseni

CHF po APR není dovoleno

Příčina chyby

Bezprostředně za blokem APPR jste naprogramovali zkosení (CHF).

Odstranění chyby

Upravte NC program.