Chybove hlaseni

TOOL CALL není povolen

Příčina chyby

V NC-bloku s korekcí poloměru nástroje byla programována M-funkce pro automatické volání nástroje.

Odstranění chyby

Zrušte korekci poloměru nástroje před automatickou výměnou nástroje.