Chybove hlaseni

TOOL CALL není povolen

Příčina chyby

Byl učiněn pokus o provedeni automatického volání nástroje, zatímco byl prováděn NC-blok s korekcí poloměru nástroje.

Odstranění chyby

Upravte NC-program.