Chybove hlaseni

M114 s korekcí není dovolena

Příčina chyby

V NC-bloku s korekcí poloměru nástroje jste naprogramovali M-funkci M114 .

Odstranění chyby

Upravte NC-program.