Chybove hlaseni

Chybně definována rovina

Příčina chyby

Obě souřadnice koncového bodu kruhu v bloku kruhové interpolace (C, DIN/ISO: G2, G3, G12, G13) jsou jiné než osy v bloku středu kruhu (CC, DIN/ISO: I,J,K).

Odstranění chyby

Upravte NC-program.