Chybove hlaseni

Chybně definována rovina

Příčina chyby

Při snímání sondou není osa dotykové sondy stejná ani rovnoběžná s aktivní osou nástroje v NC-programu, a strojní parametr MP7411 má hodnotu 1 (aktivní data nástroje zůstanou zachována v NC-bloku TCH PROBE, DIN/ISO: G55).

Odstranění chyby

Upravte NC-program.