Chybove hlaseni

Chybně definována rovina

Příčina chyby

V NC-bloku "kruh s poloměrem" (CR, DIN/ISO: G2,G3 s R) byla pro koncový bod kruhu programována jen jedna osa. Buďto není definována žádná osa nástroje nebo je programovaná osa osou nastroje.

Odstranění chyby

Upravte NC-program.