Chybove hlaseni

Chybně definována rovina

Příčina chyby

Byl naprogramován blok středu kruhu popř. blok pólů (CC, DIN/ISO: I,J,K) bez zadání souřadnice (převzetí pólu), ačkoliv v předchozím polohovacím bloku nebyly explicitně programovány dvě lineárni osy.

Odstranění chyby

Naprogramovat dvě lineární osy roviny obráběni v bloku před převzetím pólů.