Chybove hlaseni

Chybně definována rovina

Příčina chyby

Byla naprogramována šroubovice, u které je osa pro lineární pohyb stejná nebo rovnoběžná s osou kruhového pohybu.

Odstranění chyby

Upravte NC-program.