Chybove hlaseni

Použita chybná souřadnice

Příčina chyby

Vyvolali jste cyklus drážky nebo pravoúhlé kapsy, u nějž je jedna z programovaných os pro délku nebo šířku osou rovnoběžnou, ačkoliv je aktivní programované nebo základní otočení.

Odstranění chyby

- Zrušte základní otočení. - V cyklu použijte hlavní osu.