Chybove hlaseni

Není programována hlavní osa

Příčina chyby

Lineární osa, programovaná v cyklu 27 "VÁLCOVÝ PLÁŠŤ" (DIN/ISO: G127) nebo osa nástroje, zvolená pro obrábění není žádná z os X, Y nebo Z.

Odstranění chyby

Upravte podprogram obrysu.