Chybove hlaseni

Chybné zpracování dat M

Příčina chyby

Připojené provozní napětí neleží v přípustném rozsahu.

Odstranění chyby

Nechte přeměřit provozní napájení logické jednotky školeným elektroúdržbářem.