Chybove hlaseni

C-blok: konc.bod kruhu chybný

Příčina chyby

Rozdíl mezi poloměrem kruhu v koncovém bodě C-bloku (DIN/ISO: G2, G3) a poloměrem v počátečním bodě překročil přípustnou toleranci, definovanou ve strojním parametru MP 7431.

Odstranění chyby

- Zkontrolovat souřadnice koncového bodu kruhu. - Případně zvětšit hodnotu v MP 7431.