Chybove hlaseni

Koncový bod kruhu chybný

Příčina chyby

Provádění NC-programu bylo po přerušení opět odstartováno od NC-bloku "kruh", ačkoliv se startovací poloha odchyluje od kruhového oblouku o hodnotu větší než je přípustná hodnota, definovaná ve strojním parametru MP7431(k tomu může např. dojít při pojíždění osou v ručním provozním režimu).

Odstranění chyby

Najet na blok přerušení s funkcí předběhu bloku.