Chybove hlaseni

Chybí pól

Příčina chyby

Pokusili jste se jet s předvolenými polárními souřadnicemi(LP/CP/CTP, DIN/ISO: G10/G11/G12/G13/G15/G16), aniž byl předtím naprogramován pól CC (DIN/ISO: I/J/K).

Odstranění chyby

Naprogramujte pól CC (DIN/ISO: I, J; K) před prvním blokem s polárními souřadnicemi.