Chybove hlaseni

Poloměr zaobl. moc velký

Příčina chyby

- v definici kontury kapsy či tahu kontury bylo programováno zaoblení (RND, DIN/ISO: G25)s tak velkým poloměrem, že nelze vložit mezi sousední prvky kontury - definovali jste v obráběcím cyklu (pravoúhlá kapsa / obdélníkový čep) poloměr zaoblení, který nelze vložit

Odstranění chyby

- zadejte menší poloměr zaoblení v konturovém podprogramu - zkontrolujte definici cyklu a upravte vstupní hodnoty