Chybove hlaseni

Poloměr nástroje moc velký

Příčina chyby

- Frézování kontury: poloměr bloku s kruhovým obloukem je při vnitřní korekci menší než poloměr nástroje. - Frézování závitu: průměr jádra závitu je menší než průměr nástroje. - Frézování drážky: šířka drážky při hrubování je menší než průměr nástroje. - Cyklus 251, pravoúhlá kapsa: Poloměr zaoblení Q220 je menší než poloměr nástroje. - Cyklus 214: Průměr polotovaru je menší než zadaný průměr nástroje.

Odstranění chyby

- Použijte menší nástroj - Frézování drážky: Je-li nutno, použijte menší přídavek (Q368) - Cyklus 214: Použijte menší nástroj, opravte průměr polotovaru