1014 kanál %1: systémová chyba %2

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo systémové chyby

Tímto alarmem jsou indikovány interní chybové stavy, které v souvislosti s uvedeným číslem chyby umožňují závěr o příčině a místě chyby.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Stop NC při alarmu.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Obraťte se s textem alarmu na Siemens AG A&D MC, Hotline
(Tel.: viz str. 11 resp. alarm 1000).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.