Obsah

Top  Next

 

1000 systémová chyba %1

1001 systémová chyba %1

1002 systémová chyba %1

1003 ukazatel alarmu pro tento samo se rušící alarm %1 je nula

1004 reakce na NCK-alarm je nesprávně projektována

1005 chyba operačního systému %1

1010 kanál %1: systémová chyba %2 %3

1011 kanál %1 %3 %4: systémová chyba %2

1012 kanál %1: systémová chyba %

1013 kanál %1: systémová chyba %2

1014 kanál %1: systémová chyba %2

1015 kanál %1 osa %2: systémová chyba %3

1016 kanál %1 osa %2: systémová chyba %3

1017 kanál %1 osa %2: systémová chyba %3

1018 chyba výpočtu s pohyblivou desetinnou čárkou v kanálu %1 task %2 stanice %3 status FPU: %4

1019 chyba výpočtu s pohyblivou desetinnou čárkou v adrese %3 v kanálu %1 task %2 status FPU: %4

1030 Systémová chyba v link modulu, kód chyby %1  typ chyby %2

1031 Link modul přenáší nespecifikovanou chybu %1 NCU %2  %3 %4

1160 chyba aserce (tvrzení) % 1: %2

2000 hlídání "známky života" PLC

2001 PLC nenaběhl

2100 baterie NCK: dosažen práh varování

2101 alarm baterie NCK

2102 alarm baterie NCK

2110 alarm teploty NCK

2120 alarm ventilátoru NCK2120

2130 Podpětí snímače 5V/24V nebo číslicově analogového převodníku 15V

2140 Aktuální poloha servisního spínače si vynucuje u dalšího Power On vymazání SRAM (prvotní vymazání aktivní)

2190 HW-modul pro komunikaci s digitalizačním přístrojem není k dispozici

2192 Neexistuje žádný NCU-Link-Modul, MD %1 resetováno

3000 Nouzové vypnutí

3001 interní nouzové vypnutí

4000 kanál %1: datum stroje %2 [%3] obsahuje mezeru v přiřazení os

4001 kanál %1: osa %2 definována v datu stroje %3 pro více kanálů

4002 kanál %1: datum stroje %2[%3] obsahuje osu, která není v kanálu definována

4003 osa %1: špatné přiřazení kanálu master v datu stroje %2

4010 datum stroje %1[%2] obsahuje neplatné označení

4011 kanál %1: datum stroje %2[%3] obsahuje neplatné označení

4012 datum stroje %1[%2] obsahuje neplatné označení

4013 Chybná projekce NCU-Linku datem stroje %1 = %2, na NCU_1 = %3

4014 Osa %1 v %2 několikrát definována

4016 Osa %1 je již použita jednotkou NCU %2

4017 Osový kontejner %1, místo %2 je již použito jednotkou NCU %3

4018 Osový kontejner %1, místo %2 nepoužito žádným kanálem

4019 Další polohování osového kontejneru %1 není v aktuálním stavu NCU %2  dovoleno

4020 označení %1 použito v datu stroje %2 vícekrát

4021 kanál %1: označení %2 použito v datu stroje %3 vícekrát

4024 Chybná konfigurace os následkem chybějících dat stroje pro osový kontejner

4026 Datum stroje %1[%2], link-osa NC%3_AX%4  není použita žádným kanálem

4030 kanál %1: chybí označení v datu stroje %2[%3]

4032 kanál:  %1 nesprávné označní pro příčnou osu v %2

4040 kanál %1: označení osy %2 není konzistentní s datem stroje %3

4050 projekt označení kódu NC %1 nebyl v %2 změněn

4060 byla zavedena standardní data stroje

4062 Náhradní kopie zabezpečení dat byla zavedena

4070 normovací datum stroje změněno

4075 datum stroje %1 (a evtl. další data) se vzhledem k chybějícím přístupovým právům %2 nezměnilo

4076 %1 data stroje nelze změnit s přístupovým právem %2

4077 Nová hodnota %1 data stroje MD %2 nebyla nastavena. Vyžaduje  %3 bajtů paměti %4 navíc.

4080 chybná konfigurace indexovací osy v datu stroje %1

4100 opravena doba taktu systému/dělič taktu snímání pro digitální pohon

4101 takt regulátoru polohy pro digitální pohon snížen na %1 ms

4110 faktor taktu IPO zvětšen na %1 ms

4111 PLC takt zvětšen na %1 ms

4112 Takt Servo změněn na %1 ms

4113 Takt Sysclock změněn na %1 ms

4114 Chyba v DP-taktu SDB1000

4200 kanál %1: geometrická osa %2 nesmí být deklarována jako rotační osa

4210 kanál %1 vřeteno %2: chybí deklarace rotační osy

4215 kanál %1 vřeteno %2: chybí deklarace osy "modulo

4220 kanál %1: vřeteno %2 deklarováno vícekrát

4225 kanál %1 osa %2: chybí deklarace rotační osy

4230 kanál %1: změna dat z vnějšku není možná za aktuálního stavu kanálu

4240 přeplnění doby výpočtu na úrovně regulátoru IPO nebo polohy, IP %1

4270 datum stroje %1 obsahuje přiřazení k neaktivnímu vstupnímu/ výstupnímu bytu NCK %2

4275 datum stroje %1 a %2: výstupní byte NCK č. %3 přiřazen vícekrát

4280 přiřazení vstupního/výstupního bytu NCK v datu stroje %1 [%2] neodpovídá výstavbě hardwaru

4282 vícenásobné obsazení hardwarových výstupů NCK

4285 chyba bloku svorek %1 - kód chyby %2

4290 hlídání "známky života" lokální sběrnice P

4291 modul v zásuvném místě sběrnice P %1 - kódy chyb: %2 %3 %4

4300 deklarace v MD %1 pro geometrickou osu/vřeteno %2 není dovolena

4310 Deklarace v MD %1 index %2 není přípustná

4340 Kanál %1 Neplatný transformační typ v transformaci č. %2

4345 Kanál %1 Chybná parametrizace ve zřetězené transformaci č. %2

4350 kanál %1 označení osy %2: datum stroje %3 není konzistentní s datem stroje %4

4400 změna data stroje ovlivní reorganizaci zálohované paměti (ztráta dat!)

4502 Kanál %1 Anachronismus: %2(%3) -> %4

5000 požadavek na komunikaci nelze splnit

6000 rozdělení paměti provedeno se standardními daty stroje

6010 kanál %1: datový modul %2 nebyl založen nebo byl založen pouze částečně - číslo chyby %

6020 data stroje změněna - provedeno nové rozdělení paměti

6030 byl přizpůsoben limit uživatelské paměti

6401 kanál %1: výměna nástroje není možná - v zásobníku %4 není volné místo pro nástroj %2 s číslem "duplo" %3

6402 kanál %1: výměna nástroje není možná - číslo zásobníku %2 neexistuje

6403 kanál %1: výměna nástroje není možná - číslo místa %2 v zásobníku %3 neexistuje

6404 kanál %1: výměna nástroje není možná - nástroj %2 neexistuje nebo není použitelný

6405 kanál %1 povel %2 má neplatný kvitovací parametr PLC %3 - identifikátor %4

6406 kanál %1: chybí PLC-kvitování pro povel %2

6407 kanál %1: nástroj %2 nelze uložit do zásobníku %3 na místo %4 - nedovolená definice zásobníku!

6410 jednotka TO %1: nástroj %2 s číslem "duplo" %3 dosáhl meze varování životnosti nástroje

6411 kanál %1: nástroj %2 s číslem "duplo" %3 dosáhl meze varování životnosti nástroje

6412 jednotka TO %1: nástroj %2 s číslem "duplo" %3 dosáhl meze hlídání životnosti nástroje

6413 kanál %1: nástroj %2 s číslem "duplo" %3 dosáhl meze hlídání životnosti nástroje

6421 kanál %1: pohyb nástroje není možný - v zásobníku %4 není volné místo pro nástroj %2 s číslem "duplo" %3

6422 kanál %1: pohyb nástroje není možný - zásobník č. %2 neexistuje

6423 kanál %1: pohyb nástroje není možný - číslo místa %2 v zásobníku %3 neexistuje

6424 kanál %1: pohyb nástroje není možný - nástroj číslo %2 v zásobníku neexistuje nebo ho nelze použít

6425 kanál %1: nástroj %2 nelze uložit do zásobníku %3 do místa %4 - nedovolená definice zásobníku

6430 čítač kusů: tabulka břitů přeplněna

6431 funkce není dovolena - řízení nástrojů není aktivováno

6432 funkci nelze vykonat - ve vřeteni není nástroj

6500 dosažena hranice NC paměti

6510 příliš mnoho technologických programů v NC paměti

6520 příliš mnoho souborů provozního deníku v paměti NC systému

6530 příliš mnoho souborů v seznamu

6540 příliš mnoho seznamů v NC paměti

6550 přiliš mnoho podadresářů

6560 formát dat není dovolen

6570 Dosažena hranice paměti NC

6600 Dosažena hranice paměti NC-Cardu

6610 Příliš mnoho otevřených souboru na NC-Cardu

6620 NC-Card má špatný formát

6630 Hardware NC-Cardu je defektní

6640 NC-Card nebyl vložen

6650 Ochrana proti přepsání NC-Cardu je aktivní

6660 Opce 'Flash File System' není nastavena

6698 Neznámý NC-Card (%1/%2). Zápis není možný

7000 definováno příliš mnoho alarmů CC

7010 překročen rozsah čísel MMC

7020 číslo alarmu CC nebylo zadáno

7100 cykly kompilátoru oblast VDI: byte %1 pro vstupy a byte %2 pro výstupy - maximálně k dispozici %3 byte

8000 kanál %1: opce "Rutiny interrupt" není nastavena

8010 opce "Aktivace více než %1 os" není nastavena

8020 opce "Aktivace více než %1 kanálů" není nastavena

8021 opce "Aktivace více než %1 skupin režimů činnosti" není nastavena

8022 opce "Aktivace více než %1 kB SRAM" není nastavena

8030 kanál %1 blok %2: opce "Interpolace více než 4 os" není nastavena

8032 Opce 'Aktivace více než %1 link-os' není nastavena

8034 Opce 'Aktivace osových kontejnerů' není nastavena

8040 datum stroje %1 resetováno - příslušná opce není nastavena

8041 osa %1: datum stroje %2 resetováno - příslušná opce nepostačuje

8098 Nedovolená kombinace opcí (%1)

8100 kanál %1 blok %2: funkce není možná

10200 [do SW 3.x] Kanál %1: NC-Start není dovolen při aktivním alarmu

10202 [do SW 3.x] Kanál %1: NC-Start není možný

10203 kanál %1: NC-Start bez referenčního bodu

10204 [pouze do SW 3.x] Kanál %1: všeobecná chyba

10205 [pouze do SW 3.x] Kanál %1: interní chyba v %2

10206 [pouze do SW 3.x] Kanál %1: všeobecná chyba generátoru funkcí

10207 kanál %1: chyba při aktivaci/deaktivaci digitalizační funkce

10208 kanál %1: pokračování programu pomocí NC-Start

10209 kanál %1: interní NC-Stop po volbě bloku

10220 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 aktivní

10221 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 není zastave na konci bloku

10222 kanál %1: komunikace kanál-kanál není možná

10223 kanál %1: povel %2 je již aktivní

10224 [pouze do SW 3.x] Kanál %1: Povel odmítnut

10225 kanál %1: povel odmítnut

10226 [pouze do SW 3.x] Kanál %1: Reset přerušen

10227 [pouze do SW 3.x] Kanál %1: Povel přerušen

10230 [pouze do SW 3.x] BAG %2 Kanál %1 Přerušení programu nedovoluje změnu pracovního režimu

10231 [pouze do SW 3.x] BAG %2 Kanál %1 Stop programu nedovoluje změnu pracovního režimu

10232 [pouze do SW 3.x] BAG %2 aktivní kanál %1 nedovoluje změnu pracovního režimu

10240 [pouze do SW 3.x] BAG %2 Kanál %1 Změna pracovního režimu není možná

10241 [pouze do SW 3.x] BAG %2 Změna pracovního režimu není možná v aktivním kanálu %1

10242 [pouze do SW 3.x] BAG %2 Změna pracovního režimu momentálně není možná v aktivním kanálu %1

10243 [pouze do SW 3.x] Kanál %1: BAG %2 nemůže změnit pracovní režim

10249 [pouze do SW 3.x] BAG %2 Kanál %1: povel pro změnu režimu činností zrušen

10250 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 Reorganizace zpracování bloko momentálně není možná

10251 [pouze do SW 3.x] Kanál %1

10252 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 Sekvenční řízení REORG přerušeno

10253 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 Sekvenční řízení REORG přerušeno

10254 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 Sekvenční řízení REORG přerušeno

10255 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 Sekvenční řízení REORG přerušeno

10256 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 Sekvenční řízení REORG přerušeno

10257 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 Sekvenční řízení REORG přerušeno

10258 [pouze do SW 3.x] Kanál %1: ID není dovolen nebo dvakrát přiřazen

10259 [pouze do SW 3.x] Kanál %1

10260 [pouze do SW 3.x] Kanál %1

10600 kanál %1 blok %2: pomocná funkce při aktivním řezání závitů

10601 kanál %1 blok %2: rychlost na konci bloku při řezání závitů je nula

10602 kanál %1 blok %2: omezení rychlosti při řezání závitů

10610 kanál %1: osa %2 se nezastavila

10620 kanál %1 blok %3: osa %2 dosáhne softwarový koncový spínač %4

10621 kanál %1: osa %2 stojí na softwarovém koncovém spínači %3

10630 kanál %1 blok %2: osa %3 dosáhne omezení pracovního pole %4

10631 kanál %1: osa %2 stojí na omezení pracovního pole %3

10640 [pouze do SW 3.x] Kanál %1 blok %3 vřeteno %2: žádné zastavení možné při změně převodového stupně

10650 kanál %1: špatná data stroje osy %2 Gantry - chyba č. %3

10651 kanál %1: jednotka Gantry není určena - %2

10652 kanál %1 osa %2: překročena mez výstrahy Gantry

10653 kanál %1 osa %2: překročena mez chyby

10654 kanál %1: čekej na start synchronizace jednotky Gantry %2

10655 kanál %1: probíhá synchronizace jednotky Gantry %2

10656 kanál %1 osa %2: nepoužitý alarm Gantry

10700 kanál %1 blok %2: NCK - chráněná oblast %3 porušena v Automaticky nebo v MDI

10701 kanál %1 blok %2: kanálově specifická chráněná oblast %3 porušena v Automaticky nebo MDI

10702 kanál %1: chráněná oblast %2 porušena v ručním režimu

10703 kanál %1: kanálově specifická chráněná oblast  %2 porušena v ručním režimu

10704 kanál %1 blok %2: hlídání chráněné oblasti není zaručeno

10706 kanál %1: chráněná oblast NCK %2 dosažena osou %3 v ručním režimu

10707 kanál %1: kanálově specifická chráněná oblast %2 dosažena osou %3 v ručním režimu

10710 kanál %1 blok %2: konflikt při broušení Centerless

10720 kanál %1 blok %3 osa %2: softwarový koncový spínač %4

10730 kanál %1 blok %3 osa %2: omezení pracovního pole %4

10740 kanál %1 blok %2 příliš mnoho prázdných bloků při programování WAB

10741 kanál %1 blok %2 obrácení směru při přísuvu WAB

10742 kanál %1 blok %2 distance WAB není platná nebo není programována

10743 Kanál %1 blok %2 WAB programován vícekrát

10744 Kanál %1 blok %2 nedefinován platný směr WAB

10745 Kanál %1 blok %2 Koncové polohování WAB není jednoznačné

10746 Kanál %1 blok %2 stop chodu vpřed při WAB

10747 Kanál %1 blok %2 Nedefinován směr odjezdu při WAB

10750 kanál %1 blok %2: aktivace korekce poloměru nástroje bez čísla nástroje

10751 kanál %1 blok %2: nebezpečí kolize při korekci poloměru nástroje

10752 kanál %1 blok %2: přeplnění lokální mezipaměti bloku při korekci poloměru nástroje

10753 kanál %1 blok %2: volba korekce poloměru nástroje možná pouze v lineárním bloku

10754 kanál %1 blok %2: zrušení volby korekce poloměru nástroje možné pouze v lineárním bloku

10755 kanál %1 blok %2: volba korekce poloměru nástroje pomocí KONT není v aktuálním bodu startu možná

10756 kanál %1 blok %2: rušení volby korekce poloměru nástroje pomocí KONT v programovaném koncovému bodu není možné

10757 kanál %1 blok %2: změna roviny korekce při aktivní korekci poloměru nástroje není možná

10758 kanál %1 blok %2: poloměr zakřivení pro proměnlivou hodnotou korekce příliš malý

10759 kanál %1 blok %2: dráha rovnoběžně s orientací nástroje

10760 kanál %1 blok %2: osa "helix" není rovnoběžně s orientací nástroje

10761 kanál %1 blok %2: korekce poloměru nástroje u elipsy s více než jednou otáčkou není možná

10762 kanál %1 blok %2: příliš mnoho prázdných bloků pojíždění při aktivní korekci poloměru nástroje

10763 kanál %1 blok %2: složka dráhy bloku v rovině korekce je nulová

10764 kanál %1 blok %2: nehladká dráha při aktivní korekci poloměru nástroje

10765 kanál %1 blok %2: 3D-korekce poloměru nástroje není možná

10766 kanál %1: nedovolená změna orientace plochy mezi blokem %2 a blokem %3

10767 kanál %1 blok %2: opracování pod bočním úhlem různým od nuly není možné

10768 kanál %1 blok %2: nedovolená orientace nástroje u 3D-korekce poloměru nástroje

10769 kanál %1 blok %2: nedovolený normálový vektor plochy při 3D-korekci poloměru nástroje

10770 kanál %1 blok %2: změna rohového typu důsledkem změny orientace při aktivní korekci poloměru nástroje

10771 kanál %1 blok %2: přeplnění lokální mezipaměti bloků při vyhlazení orientace

10772 kanál %1 blok %2: nedovolená změna orientace při aktivování nebo dezaktivování 3D čelního frézování

10773 kanál %1: nedovolená orientace nástroje v bloku %2 na vnitřním rohu s blokem %3

10774 kanál %1: nedovolené rozměry nástroje při čelním frézování v bloku %2

10775 kanál %1: nedovolená výměna nástroje při čelním frézování v bloku %2

10776 kanál %1 blok %2: osa %3 musí být při korekce poloměru nástroje geometrickou osou

10777 kanál %1 blok %2: korekce poloměru nástroje - příliš mnoho bloků s potlačením korekce

10778 kanál %1 blok %2: stop chodu vpřed při aktivní korekci poloměru nástroje

10779 kanál %1 blok %2: stop chodu vpřed při aktivní korekci poloměru nástroje

10780 kanál %1 blok %2: stop chodu vpřed při aktivní korekci poloměru nástroje

10790 Kanál %1 blok %2 změna roviny při programování přímek s úhly

10791 Kanál %1 blok %2 neplatné úhly při programování přímek

10792 Kanál %1 blok %2 nedovolený typ interpolace při programování přímek s úhly

10793 Kanál %1 blok %2 chybí druhý blok při lineární interpolaci s úhly

10794 Kanál %1 blok %2 V 2. bloku při lineární interpolaci s úhly není uveden úhel

10795 Kanál %1 blok %2 Uvedený koncový bod při programování úhlu rozporný

10800 kanál %1 blok %3: osa %2 není geometrickou osou

10805 kanál %1 blok %2: znovupolohování po přepnutí geometrie nebo transformace

10810 kanál %1 blok %2: není definováno vřeteno master

10820 kanál %1: není definována rotační osa/vřeteno %2

10860 kanál %1 blok %2: není programován posuv

10861 kanál %1 blok %2: programována rychlost nula polohující osy %3

10862 kanál %1 blok %2: vřeteno master se používá také jako dráhová osa

10870 kanál %1 blok %2: není definována lícní osa

10880 kanál % blok %2: příliš mnoho prázdných bloků mezi dvěma bloky s pojezdem při vkládání sražení nebo poloměrů

10881 kanál %1 blok %2: přeplnění lokální mezipaměti bloků při sraženích nebo poloměrech

10882 kanál %1 blok %2: aktivace sražení nebo poloměrů (nikoliv modální) bez pojezdu v bloku

10890 kanál %1 blok %2: přeplnění lokální mezipaměti bloků při výpočtu Spline

10891 kanál %1 blok %2: mnohonásobnost uzlu je větší než jeho řád

10900 kanál %1 blok %2: není programována hodnota S pro konstantní řeznou rychlost

10910 kanál %1 blok %2: extrémní převýšení rychlosti v jedné z dráhových os

10911 kanál %1 blok %2: transformace nedovoluje projetí pólem

10912 kanál %1 blok %2: chod vpřed již není s jistotou synchronizován s hlavním chodem

10913 kanál %1 blok %2: negativní profil posuvu je ignorován

10914 pohby není možný při aktivní transformci v kanálu %1, bloku %2

10930 kanál %1 blok %2: nedovolený druh interpolace kontury odběru třísek

10931 kanál %1 blok %2: chybná kontura odběru třísek

10932 kanál %1 blok %2: úprava kontury byla spuštěna znovu

10933 kanál %1 blok %2: program kontury obsahuje málo bloků s konturou

10934 kanál %1 blok %2: pole pro rozklad kontury je dimenzováno příliš malé

10940 kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: vymazání/přepsání není možné

10941 kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: dosažena hranice NC paměti

10942 kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: nedovolený příkaz u definice

10943 kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: rezervace směru řídicí hodnoty v bloku není dovolena

10944 kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: nedovolená transformace

10945 kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: nedovolená osová vazba

10946 Kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: není definována žádná kontura

10947 Kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: nespojitá kontura

10948 Kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: skok na jinou polohu na okraji periody

10949 Kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: chybějící pohyb řídicí osy

12000 kanál %1 blok %2: adresa %3 programována vícekrát

12010 kanál %1 blok %2 adresa %3: typ adresy programován příliš často

12020 kanál %1 blok %2: nedovolená modifikace adresy

12030 kanál %1 blok %2: neplatný parametr nebo typ dat v %3

12040 kanál %1 blok %2: výraz %3 není typu 'AXIS'

12050 kanál %1 blok %2: není projektována adresa DIN %3

12060 kanál %1 blok %2: stejná skupina G programována vícekrát

12070 kanál %1 blok %2: příliš mnoho G-funkcí určujících syntaxi

12080 kanál %1 blok %2: chyba syntaxe v textu %3

12090 kanál %1 blok %2: parameter %3 není očekáván

12100 kanál %1 blok %2: počet průběhů %3 není dovolen

12110 kanál %1 blok %2: syntaxi bloku nelze interpretovat

12120 kanál %1 blok %2: G-funkce není programována samostatně

12130 kanál %1 blok %2: nedovolená orientace nástroje

12140 kanál %1 blok %2: funkce %3 není realizována

12150 kanál %1 blok %2: operace %3 není kompatibilní s typem dat

12160 kanál %1 blok %2: překročen rozsah hodnot

12170 kanál %1 blok %2: název %3 definován vícekrát

12180 kanál %1 blok %2: nedovolené řetězení operátorů %3

12190 kanál %1 blok %2: příliš mnoho rozměrů proměnné typu FELD (POLE)

12200 kanál %1 blok %2: symbol %3 nelze založit

12210 kanál %1 blok %2: řetězec %3 příliš dlouhý

12220 kanál %1 blok %2: binární konstanta v řetězci %3 příliš dlouhá

12230 kanál %1 blok %2: hexadecimální konstanta %3 v řetězci příliš velká

12240 kanál %1 blok %2: orientace nástroje %3 definována vícekrát

12250 kanál %1 blok %2: vnořené makro %3 není možné

12260 kanál %1 blok %2: udáno příliš mnoho inicializačních hodnot %3

12261 Kanál %1 blok %2: inicializace %3 není dovolena

12270 kanál %1 blok %2: název makra %3 je již definován

12280 kanál %1 blok %2: s %3 překročena maximální délka makra

12290 kanál %1 blok %2: početní proměnná %3 není definována

12300 kanál %1 blok %2: při vyvolávání podprogramu %3 chybí parameter Call-by-Reference

12310 kanál %1 blok %2: při vyvolání procedury %3 chybí parametr osy

12320 kanál %1 blok %2: parameter %3 není proměnnou

12330 kanál %1 blok %2: typ parametru %3 je špatný

12340 kanál %1 blok %2: počet parametrů příliš velký %3

12350 kanál %1 blok %2: parameter %3 není možný

12360 kanál %1 blok %2: rozměr parametru %3 je špatný

12370 kanál %1 blok %2: rozsah hodnot %3 není dovolen

12380 kanál %1 blok %2: dosaženo maximální velikosti paměti

12390 kanál %1 blok %2: inicializační hodnotu %3 nelze konvertovat

12400 kanál %1 blok %2 pole %3: element neexistuje

12410 kanál %1 blok %2: špatný typ indexu %3

12420 kanál %1 blok %2: označení %3 příliš dlouhé

12430 kanál %1 blok %2: uvedený index je neplatný

12440 kanál %1 blok %2: překročen maximální počet formálních parametrů

12450 kanál %1 blok %2: návěští definováno dvakrát

12460 kanál %1 blok %2: překročen maximální počet symbolů s %3

12470 kanál %1 blok %2: G-funkce %3 není známa

12480 kanál %1 blok %2: podprogram %3 je již definován

12490 kanál %1 blok %2: není přístupové právo %3

12500 kanál %1 blok %2: v tomto modulu není %3 možné

12510 kanál %1 blok %2: příliš mnoho dat stroje %3

12520 kanál %1 blok %2: příliš mnoho dat nástrojů %3

12530 kanál %1 blok %2: neplatný index u %3

12540 kanál %1 blok %2: blok příliš dlouhý nebo komplexní

12550 kanál %1 blok %2: název %3 není definován nebo neexistuje opce

12560 kanál %1 blok %2: programovaná hodnota %3 mimo dovolené meze

12570 kanál %1 blok %2: příliš mnoho synchronních pohybů pro %3

12571 kanál %1 blok %2: %3 není dovoleno pro synchronní pohyby

12572 kanál %1 blok %2: %3 dovoleno pouze pro synchronní pohyby

12580 kanál %1 blok %2: %3 není dovoleno pro přiřazení v synchronních pohybech

12581 kanál %1 blok %2: nedovolený čtecí přístup k %3 při synchronních pohybech

12582 kanál %1 blok %2: index pole %3 chybný

12583 kanál %1 blok %2: proměnná %3 není systémovou proměnnou

12584 kanál %1 blok %2: proměnnou %3 nelze číst sychronně s pohyby

12585 kanál %1 blok %2: proměnnou %3 nelze měnit synchronně s pohyby

12586 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: konflikt typu při proměnné %3

12587 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: operace / funkce %3 není dovolena

12588 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: adresa %3 není dovolena

12589 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: proměnná %3 při Modal-ID není dovolena

12590 kanál %1 blok %2: globální uživatelská data nelze založit

12600 kanál %1 blok %2: neplatný kontrolní součet řádků

12610 kanál %1 blok %2: přístup k jednotlivým znakům u parametru Call-By-Reference %3 není možný

12620 kanál %1 blok %2: přístup k jednotlivým znakům této proměnné není možný

12630 kanál %1 blok %2: označení vynechání/návěští není v kontrolní struktuře dovoleno

12640 kanál %1 blok %2: problém vnořování u kontrolních struktur

12641 kanál %1 blok %2: překročena maximální hloubka vnořování kontrolních struktur

12650 kanál %1 blok %2: označení osy %3 jiné v kanálu %4

12660 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: přoměnná %3 rezervována pro pohybovou synchronní akci a technologické cykly

12661 kanál %1 blok %2 technologický cyklus %3: další vyvolání podprogamu není možné

14000 kanál %1 blok %2: nedovolený konec souboru

14001 kanál %1 blok %2: nedovolený konec bloku

14010 kanál %1 blok %2: nedovolený implicitní parametr při vyvolání podprogramu

14011 kanál %1 blok %2: program %3 neexistuje nebo není uvolněn pro vykonání

14012 kanál %1 blok %2: překročena maximální úroveň podprogramů

14013 kanál %1 blok %2: počet průběhů podprogramu není dovolen

14014 kanál %1: navolený program nebo přístupová práva neexistují

14015 kanál %1: pro soubor neexistují přístupová práva

14020 kanál %1 blok %2: špatná hodnota, nebo špatný počet parametrů při vyvolání funkce nebo procedury

14021 kanál %1 blok %2: špatná hodnota, nebo špatný počet parametrů při vyvolání funkce nebo procedury

14025 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: nedovolený Modal-ID

14026 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: neplatné číslo polynomu v povelu FCTDEF

14040 kanál %1 blok %2: chyba koncového bodu kružnice4045 kanál %1 blok %2 :chyba při programování tangenciální kružnice

14050 kanál %1 blok %2: překročena hloubka vnořování u početních operací

14051 kanál %1 blok %2: aritmetická chyba v technologickém programu

14060 kanál %1 blok %2: nedovolená úroveň vynechání u složeného vynechávání bloků

14070 kanál %1 blok %2: paměť proměnných nedostatečná pro vyvolání podprogramu

14080 kanál %1 blok %2: cíl skoku nenalezen

14090 kanál %1 blok %2: nedovolené číslo D

14091 kanál %1 blok %2: funkce není dovolena, index: %3

14092 kanál %1 blok %2: osa %3 je špatný typ osy

14093 kanál %1 blok %2: interval dráhy u polynomické interpolace <= 0

14094 kanál %1 blok %2: v polynomické interpolaci programován polynom řádu většího
než 3

14095 kanál %1 blok %2: programována kružnice s poloměrem 0

14096 kanál %1 blok %2: konverze typu není dovolena

14097 kanál %1 blok %2: řetězec nelze změnit na typ AXIS

14098 kanál %1 blok %2: chyba konverze - nebylo nalezeno žádné platné číslo

14099 kanál %1 blok %2: výsledek zřetězení řetězců příliš dlouhý

14100 kanál %1 blok %2: orientační transformace neexistuje

14101 kanál %1 blok %2: orientační transformace není aktivní

14110 kanál %1 blok %2: programován Eulerův úhel a složky vektoru orientace

14111 kanál %1 blok %2: programován Eulerův úhel, vektor orientace a osy transformace

14112 kanál %1 blok %2: programovaná orientovaná dráha není možná

14113 kanál %1 blok %2" programovaný úhel "derivace" je příliš velký

14114 kanál %1 blok %2: programovaný boční úhel je příliš velký

14115 kanál %1 blok %2: nedovolená definice povrchu obrobku

14116 kanál %1 blok %2: absolutní programování polohy při aktivním ORIPATH

14120 kanál %1 blok %2: nelze určit rovinu pro programovanou orientaci

14129 Kanál %1 blok %2 Programovány osy orientace a komponenty vektoru orientace

14130 kanál %1 blok %2: uvedeno příliš mnoho inicializačních hodnot

14131 Kanál %1 blok %2 Programovány osy orientace a úhel předstihu/boční úhel

14132 Kanál %1 blok %2 osy orientace špatně projektovány

14133 Kanál %1 blok %2 G-kód pro definici orientace není dovolen

14134 Kanál %1 blok %2 G-kód pro interpolaci orientace není dovolen

14150 kanál %1 blok %2: číslo nosiče nástroje nedovoleně programováno nebo deklarováno (MD)

14151 kanál %1 blok %2: otočení nosiče nástroje nedovolené

14152 kanál %1 blok %2 otočení nosiče nástroje: neplatná orientace

14200 kanál %1 blok %2: polární poloměr záporný

14210 kanál %1 blok %2: polární úhel je příliš velký

14250 kanál %1 blok %2: polární poloměr záporný

14260 kanál %1 blok %2: úhel pólu je příliš velký

14270 kanál %1 blok %2: pól programován špatně

14280 kanál %1 blok %2: polární souřadnice programovány chybně

14300 kanál %1 blok %2: superpozice ruční kliky aktivována chybně

14310 ruční kolo %4 konfigurace chybná nebo neaktivní

14400 kanál %1 blok %2: korekce poloměru nástroje aktivní při změně transformace

14401 kanál %1 blok %2: transformace neexistuje

14402 kanál %1 blok %2: Spline aktivní při změně transformace

14403 kanál %1 blok %2: chod vpřed již není bezpečně synchronizován s hlavním chodem

14404 kanál %1 blok %2: parametrování transformace není dovoleno

14410 kanál %1 blok %2: Spline aktivní při přepínání geometrických os

14411 kanál %1 blok %2: korekce poloměru nástroje aktivní při přepínání geometrických os

14412 kanál %1 blok %2: transformace aktivní při přepínání geometrických os

14413 kanál %1 blok %2 přesná korekce nástroje: přepnutí geometrické/naálové osy není dovoleno

14414 kanál %1 blok %2 funkce GEOAX: nesprávné vyvolání

14420 kanál %1 blok %2: dělicí osa %3 FRAME není dovolena

14500 kanál %1 blok %2: nedovolené příkazy DEF nebo PROC v technologickém programu

14510 kanál %1 blok %2: při vyvolání podprogramu chybí příkaz PROC

14520 kanál %1 blok %2: nedovolený příkaz PROC v definiční části dat

14530 kanál %1 blok %2: příkazy EXTERN a PROC nesouhlasí

14600 kanál %1 blok %2: nelze založit buffer opětného zavádění %3

14601 kanál %1 blok %2  Nepodařilo se smazat buffer opětného zavádění

14602 kanál %1 blok %2 Timeout při EXTCALL1

14610 kanál %1 blok %2: korekční blok není možný

14650 kanál %1 blok %2: příkaz SETINT s neplatným vstupem ASUP

14660 kanál %1 blok %2: příkaz SETINT s neplatnou prioritou

14700 kanál %1 blok %2: prodleva při povelu do interpretoru

14701 kanál %1 blok %2: počet disponibilních NC-bloků snížen o %3

14710 kanál %1 blok %2: chyba při generování bloku INIT ve funkci %3

14720 kanál %1 blok %2: chybí osy pro transformaci Centerless

14730 kanál %1 blok %2: konflikt Centerless při aktivaci

14740 kanál %1 blok %2: nejsou k dispozici data nástroje pro broušení Centerless

14745 kanál %1 blok %2: broušení Centerless není aktivní

14750 kanál %1 blok %2: programováno příliš mnoho pomocných funkcí

14751 kanál %1 blok %2: příliš málo prostředků pohybových synchronních akcí (identifikace:%3)

14752 kanál %1 blok %2: konflikt DELDTG | STOPREOF

14753 kanál %1 blok %2: synchronní pohyby s nedovoleným způsobem interpolace

14754 kanál %1 blok %2: synchronní pohyby a špatný typ posuvu

14755 kanál %1 blok %2: synchronní pohyby bez pojezdu

14756 kanál %1 blok %2: synchronní pohyby a špatná hodnota

14757 kanál %1 blok %2: synchronní pohyby a špatný typ

14758 kanál %1 blok %2: programovaná hodnota není k dispozici

14759 kanál %1 blok %2: synchronní pohyby a špatný typ osy

14760 kanál %1 blok %2: pomocná funkce jedné skupiny programována vícekrát

14761kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: fukce DELDTG při aktivní korekci poloměru nástroje není dovolena

14762 kanál %1 blok %2: programováno příliš mnoho proměnných PLC

14763 Kanál %1 blok %2 programováno příliš mnoho proměnných link

14764 NCU-Link nemůže okamžitě přenášet všechny proměnné Link

14765 NCU-Link nemůže přenášet všechny proměnné Link

14770 kanál %1 blok %2: pomocná funkce programována špatně

14780 kanál %1 blok %2: použita neodblokovaná opce

14790 kanál %1 blok %2: osa %3 programována v PLC

14800 kanál %1 blok %2: programovaná dráhová rychlost menší nebo rovna nule

14810 kanál %1 blok %2: programována záporná rychlost polohující osy %3

14811 kanál %1 blok %2: špatný rozsah hodnot zrychlení osy/vřetena %3

14812 kanál %1 blok %2: v ose %3 není SOFTA možné

14820 kanál %1 blok %2: pro konstantní řeznou rychlost programovány záporné maximální otáčky

14821 kanál %1 blok %2: chyba při volbě nebo rušení volby SUG

14822 kanál %1 blok %2: chyba programování SUG

14823 kanál %1 blok %2: chyba při volbě nebo rušení volby hlídání nástroje

14824 kanál %1 blok %2: konflikt SUG

14830 kanál %1 blok %2: zvolen špatný druh posuvu

14840 kanál %1 blok %2: špatný rozsah hodnot konstantní řezné rychlosti

14900 kanál %1 blok %2: současně programován střed a koncový bod

14910 kanál %1 blok %2: neplatný úhel otevření kružnice

14920 kanál %1 blok %2: mezilehlý bod kružnice chybný

15000 kanál %1 blok %2: povel Kanal-Sync s nedovolenou značkou

15010 kanál %1 blok %2: koordinační povel programu s neplatným číslem kanálu

15020 kanál %1 blok %2: příkaz CHANDATA nelze provést - kanál %3 není aktivní

15021 kanál %1 blok %2: příkaz CHANDATA s neplatným číslem kanálu

15030 Kanál %1 blok %2 rozdílné nastavení měrové soustavy

15100 kanál %1 blok %2: přerušení REORG kvůli přeplnění souboru LOG

15110 kanál %1 blok %2: REORG není možné

15150 kanál %1 blok %2: znovuzavádění zvnějšku bylo přerušeno

15160 kanál %1 blok %2: chybný projekt chodu vpřed

15165 kanál %1 blok %2: chyba při překladu nebo interpretaci PLC-ASUP %3

15170 kanál %1 blok %2: program %3 nelze přeložit

15175 kanál %1 blok %2 program %3: nebylo možné vytvořit rozhraní

15180 kanál %1 blok %2: program %3 nelze zpracovat jako soubor INI

15185 kanál %1: chyba %2 v souboru INI

15190 kanál %1 blok %2: pro vyvolání podprogramu není k dispozici volná paměť

15300 kanál %1 blok %2: neplatný počet průběhů při vyhledávání bloku

15310 kanál %1 blok %2: vyhledávaný soubor neexistuje

15320 kanál %1 blok %2: nedovolený požadavek na vyhledávání

15330 kanál %1 blok %2: nedovolené číslo bloku jako cíl vyhledávání

15340 kanál %1 blok %2: nedovolené návěští jako cíl vyhledávání

15350 kanál %1 blok %2: cíl vyhledávání nebyl při vyhledávání bloku nalezen

15360 kanál %1: cíl vyhledávání není dovolen (chyba syntaxe)

15370 kanál %1: cíl vyhledávání nebyl nalezen

15400 kanál %1 blok %2: navolený modul Initial-Init neexistuje

15410 kanál %1 blok %2: inicializační soubor s nedovolenou M-funkcí

15420 kanál %1 blok %2: příkaz není v aktuálním režimu dovolen

15450 kanál %1 blok %2: přeložený program nelze uložit

15460 kanál %1 blok %2: chyba syntaxe pro modální funkce

15500 kanál %1 blok %2: nedovolený úhel střihu

15700 kanál %1 blok %2: nedovolené číslo alarmu cyklů

15800 kanál %1 blok %2: špatné výchozí podmínky pro CONTPRON/CONTDCON

15810 kanál %1 blok %2: špatný rozměr pole při CONTPRON/CONTDCON

15900 kanál %1 blok %2: měřící snímač není dovolen

15910 kanál %1 blok %2: měřící snímač není dovolen

15950 kanál %1 blok %2: není programován pojezd

15960 kanál %1 blok %2: není programován pojezd

16000 kanál %1 blok %2: nedovolená hodnota pro odskokové zařízení

16005 kanál %1 blok %2: nedovolená hodnota pro dráhu oddálení

16020 kanál %1: v bloku %2 nelze znovu polohovat

16100 kanál %1 blok %2: vřeteno %3 v kanálu neexistuje

16110 kanál %1 blok %2: vřeteno %3 není při prodlevě v řízeném režimu

16120 kanál %1 blok %2: neplatný index korekce délky nástroje

16130 kanál %1 blok %2: povel pro FTOCON není dovolen

16140 kanál %1 blok %2: FTOCON není dovolen

16150 kanál %1 blok %2: neplatné číslo vřetena pro PUTFTOCF

16200 kanál %1 blok %2: interpolace Spline a polynomická interpolace nejsou k dispozici

16300 kanál %1 blok %2: polynom s nulami ve jmenovateli není v rámci rozsahu parametrů dovolen

16400 kanál %1 blok %2: polohující osa %3 se nemůže zúčastnit Spline

16410 kanál %1 blok %2: osa %3 není geometrickou osou

16420 kanál %1 blok %2: osa %3 programována vícekrát

16430 kanál %1 blok %2: geometrickou osu %3 nelze používat v natočeném souřadnicovém systému jako polohující osu

16440 Kanál %1 blok %2 programována rotace pro neexistující geometrickou osu.

16500 kanál %1 blok %2: záporné sražení nebo zaoblení

16510 kanál %1 blok %2: neexistuje lícní osa

16700 kanál %1 blok %2 osa %3: špatný typ posuvu

16710 kanál %1 blok %2 osa %3: není programováno vřeteno master

16715 kanál %1 blok %2 osa %3: vřeteno není v klidu

16720 kanál %1 blok %2 osa %3: stoupání závitu je nula

16730 kanál %1 blok %2 osa %3: špatné parametry

16740 kanál %1 blok %2: není programována geometrická osa

16750 kanál %1 blok %2 osa %3: není programováno SPCON

16751 kanál %1 blok %2 vřeteno/osa %3: SPCOF nelze provést

16755 kanál %1 blok %2: není nutný Stop

16760 kanál %1 blok %2 osa %3: chybí hodnota S

16761 kanál %1 blok %2: osu/vřeteno %3 nelze v kanálu programovat

16762 kanál %1 blok %2 vřeteno %3: je aktivní funce závitů

16763 kanál %1 blok %2 osa %3: programované otáčky nejsou dovoleny

16770 kanál %1 blok %2 osa %3: neexistuje měřící systém

16771 Kanál %1 řízená osa %2 superponovaný pohyb neodblokován

16776 kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3 pro osu %4 neexistuje

16777 kanál %1 blok %2 vazba: pro řídicí osu %4 není disponibilní řízená osa %3

16778 kanál %1 blok %2 vazba: kruhová vazba u vlečené osy %3 a řídicí osy %4 není dovolena

16779 kanál %1 blok %2 vazba: příliš mnoho vazeb pro osu %3, viz aktivní řídicí osu %4

16780 kanál %1 blok %2: chybí vlečené vřeteno/osa

16781 kanál %1 blok %2: chybí řídící vřeteno/osa

16782 kanál %1 blok %2: vlečené vřeteno/osa %3 neexistuje

16783 kanál %1 blok %2: řídící vřeteno/osa %3 neexistuje

16785 kanál %1 blok %2: identická vřetena/osy %3

16787 kanál %1 blok %2: vazební parametry nelze změnit

16788 kanál %1 blok %2: kruhová vazba

16789 kanál %1 blok %2: vícenásobná vazba

16790 kanál %1 blok %2: parametr je nula nebo chybí

16791 kanál %1 blok %2: parametr není relevantní

16792 kanál %1 blok %2: příliš mnoho vazeb pro osu/vřeteno %3

16793 kanál %1 blok %2: vzhledem k vazbě osy %3 nelze měnit transformaci

16794 kanál %1 blok %2: vzhledem k vazbě osa/vřeteno %3 není možné najetí do refer. bodu

16795 kanál %1 blok %2: řetězec nelze interpretovat

16796 kanál %1 blok %2: vazba není definována

16797 kanál %1 blok %2: vazba je aktivní

16798 Kanál %1 blok %2 osa %3 je řízenou osou a zakazuje otáčení osového kontejneru

16799 Kanál %1 blok %2 osa %3 je řídicí osou a zakazuje otáčení osového kontejneru

16800 kanál %1 blok %2: příkaz k pojezdu DC/CDC není dovolen v ose %3

16810 kanál %1 blok %2: příkaz k pojezdu ACP není dovolen v ose %3

16820 kanál %1 blok %2: příkaz k pojezdu ACN není dovolen v ose %3

16830 kanál %1 blok %2: programována špatná poloha osy/vřetena %3

16903 kanál %1 ovlivnění programu: akce %2 v aktuálním stavu není dovolena

16904 kanál %1 ovlivnění programu: akce %2 v aktuálním stavu není dovolena

16905 kanál %1 ovlivnění programu: akce %2 není dovolena

16906 kanál %1 ovlivnění programu: akce %2 kvůli alarmu zrušena

16907 kanál %1 akce %2: možné pouze ve stavu STOP

16908 kanál %1 akce %2: možné pouze ve stavu RESET nebo na konci bloku

16909 kanál %1 akce %2: v aktuálním režimu práce není dovoleno

16911 kanál %1 změna na jiný režim práce není dovolena

16912 kanál %1 ovlivnění programu: akce %2 možná pouze ve stavu RESET

16913 BAG %1 kanál %2 změna režimu práce: akce % 3 není dovolena

16914 BAG %1 kanál %2 změna režimu práce: akce % 3 není dovolena

16915 kanál %1 akce %2 v aktuálním bloku není dovoleno

16916 kanál %1 přemístění: akce %2 v aktuálním stavu není možná

16918 kanál %1: Pro akci %2 musí být všechny kanály ve stavu RESET

16919 kanál %1 akce %2 při nevyřízeném alarmu není dovolena

16920 kanál %1 akce %2 je již aktivní

16921 kanál %1 BAG %2 datum stroje: přiřazení kanálu/BAG není dovoleno nebo je dvojmo

16922 kanál %1 podprogramy: akce %2 překročena maximální hloubka vnořování

16923 kanál %1 ovlivnění programu: akce %2 v aktuálním stavu není dovolena

16924 kanál %1 POZOR! Test programu změní data správy řízení nástrojů

16925 kanál %1 ovlivnění programu: akce %2 v aktuálním stavu není dovolena, akce %3 aktivní

16927 kanál%1 akce %2 při aktivním zpracování přerušení není dovolena

16930 kanál %1: předcházející blok a aktuální blok %2 musí být odděleny proveditelným blokem

16931 kanál %1 podprogramy: akce %2 překročena maximální hloubka vkládání

16932 kanál %1 konflikt při aktivaci uživatelských dat typu %2

17000 kanál %1 blok %2: překročen maximální počet symbolů

17001 kanál %1 blok %2: není paměť pro data nástrojů/zásobníků

17010 kanál %1 blok %2: není k dispozici další místo v paměti

17020 kanál %1 blok %2: nedovolený index 1 pole

17030 kanál %1 blok %2: nedovolený index 2 pole

17040 kanál %1 blok %2: nedovolený index osy

17050 kanál %1 blok %2: nedovolená hodnota

17060 kanál %1 blok %2: požadovaný rozsah dat je příliš velký

17070 kanál %1 blok %2: datum chráněno proti přepisu

17080 kanál %1 blok %2 %3: hodnota menší než dolní mez

17090 kanál %1 blok %2 %3: hodnota větší než horní mez

17100 kanál %1 blok %2: digitální vstup/komparátor č. %3 není aktivní

17110 kanál %1 blok %2: digitální výstup č. %3 není aktivní

17120 kanál %1 blok %2: analogový vstup č. %3 není aktivní

17130 kanál %1 blok %2: analogový výstup č. %3 není aktivní

17140 kanál %1 blok %2: výstup NCK %3 je pomocí data stroje přiřazen některé funkci

17150 kanál %1 blok %2: v bloku lze programovat maximálně %3 výstupů NCK

17160 kanál %1 blok %2: není navolen nástroj

17170 kanál %1 blok %2: počet symbolů příliš velký

17180 kanál %1 blok %2: nedovolené číslo D

17181 Kanál %1 blok %2 č. T = %3, č. D = %4 neexistuje

17182 Kanál %1 blok %2 nedovolené číslo součtové korekce

17188 Kanál %1 číslo D %2 definováno u č. T nástroje %3 a %4

17189 Kanál %1 definováno číslo D %2 nástrojů v zásobníku/na místě v zásobníku %3 a %4

17190 kanál %1 blok %2: nedovolené číslo T

17191 Kanál %1 blok %2 T= %3 neexistuje, program %4

17192 Jednotka TO %1 neplatné jméno nástroje '%2', číslo duplo %3. Nejsou možné další náhradní nástroje v '%4'.

17194 Kanál %1 blok %2 nenalezen žádný vhodný nástroj

17200 kanál %1 blok %2: nelze mazat nástroj

17202 Kanál %1 blok %2 data zásobníku nelze smazat

17210 kanál %1 blok %2: přístup k proměnné není možný

17220 kanál %1 blok %2: nástroj neexistuje

17230 kanál %1 blok %2: číslo "duplo" je již použito

17240 kanál %1 blok %2: ilegální definice nástroje

17250 kanál %1 blok %2: ilegální definice zásobníku

17260 kanál %1 blok %2: ilegální definice místa v zásobníku

17262 Kanál %1 blok %2 Iegální operace nástrojového adaptéru

17270 kanál %1 blok %2: call-by-reference - nedovolená proměnná

17500 kanál %1 blok %2: osa %3 není indexovací osa

17501 kanál %1 blok %2: indexovací osa %3 s Hirth ozubením je aktivní

17502 kanál %1 blok %2: indexovací osa %3 s Hirth ozubením - stop zpožděn

17503 kanál %1 blok %2: indexovací osa %3 s Hirth ozubením a osa není zreferována

17510 kanál %1 blok %2: nedovolený index indexovací osy %3

17600 kanál %1 blok %2: Preset v transformované ose %3 není možný

17610 kanál %1 blok %2: polohující osa %3 se nemůže zúčastnit transformace

17620 kanál %1 blok %2: najetí na pevný bod v transformované ose %3 není možné

17630 kanál %1 blok %2: refererování v transformované ose %3 není možné

17640 kanál %1 blok %2: provoz vřetena jako transformované osy %3 není možný

17650 Kanál %1 blok %2 osu stroje %3 nelze programovat

17800 kanál %1 blok %2: programována špatná kódovaná poloha

17900 kanál %1 blok %2: osa %3 není osou stroje

18000 kanál %1 blok %2: NCK-specifická oblast %3 chybná - chyba č. %4

18001 kanál %1 blok %2: kanálově specifická chráněná oblast %3 chybná - chyba č. %4

18002 kanál %1 blok %2: NCK-chráněnou oblast %3 nelze aktivovat - chyba č. %4

18003 kanál %1 blok %2: kanálově specifickou chráněnou oblast %3 nelze aktivovat - chyba č. %4

18004 kanál %1 blok %2: orientace chráněné oblasti %3 vztažené k obrobku nevyhovuje orientaci chráněné oblasti %4 vztažené k nástroji

18005 kanál %1 blok %2: závažná chyba definice NCK-specifické chráněné oblasti %3

18006 kanál %1 blok %2: závažná chyba definice kanálově specifické chráněné oblasti %3

18100 kanál %1 blok %2: FXS[] byla přiřazena neplatná hodnota

18101 kanál %1 blok %2: FXST[] byla přiřazena neplatná hodnota

18102 kanál %1 blok %2: FXSW[] byla přiřazena neplatná hodnota

18200 kanál %1 blok %2 tabulka křivek: stop chodu vpřed při definici CTABDEF není dovolen

18201 kanál %1 blok %2 tabulka křivek: tabulka %3 neexistuje

18202 kanál %1 blok %2 tabulka křivek: příkaz CTABEND bez CTABDEF není dovolen

18300 kanál %1 blok %2: Frame: jemné posunutí není možné

18310 Kanál %1 blok %2 Frame: Rotace nedovolena

18311 Kanál %1 blok %2 Frame: Instrukce nedovolena

18312 Kanál %1 blok %2 Frame: Jemné posunutí neprojektováno

18400 Kanál %1 blok %2 přepnutí jazyka není možné:%3

20000 kanál %1 osa %2: není dosaženo referenční narážky

20001 kanál %1 osa %2: není signál narážky

20002 kanál %1 osa %2: chybí nulová značka

20003 kanál %1 osa %2: chyba měřícího systému

20004 kanál %1 osa %2: chybí referenční značka

20005 kanál %1 osa %2: najíždění do referenčního bodu bylo zrušeno

20006 kanál %1 osa %2: nebylo dosaženo vypínací rychlosti najíždění do referenčního bodu

20007 kanál %1 osa %2: pro najíždění do referenčního bodu jsou zapotřebí 2 měřící systémy

20008 kanál %1 osa %2: pro najíždění do referenčního bodu je zapotřebí druhý zreferovaný měřící systém

20050 kanál %1 osa %2: aktivní pojezd ruční klikou

20051 kanál %1 osa %2: pojezd ruční klikou není možný

20052 kanál %1: osa %2 je již aktivní

20053 kanál %1 osa %2: DRF, FTOCON, externí posunutí nulového bodu není možné

20054 kanál %1 osa %2: špatný index indexovací osy v JOG

20055 kanál %1: vřeteno master není v režimu JOG k dispozici

20056 kanál %1 oas %2 žádný rotační posuv, protože osa/vřeteno %3 stojí

20057 kanál %1 blok %2 rotační posuv pro osu/vřeteno %3 je = nula

20060 kanál %1: osa %2 nemůže pojíždět jako geometrická osa

20061 Kanál %1 osa %2 nemůže pojíždět jako osa orientace

20062 kanál %1: osa %2 je již aktivní

20063 Kanál %1 osa %2 pojezd os orientace bez transformace není možný

20065 kanál %1: vřeteno master není definováno pro geometrické osy v režimu JOG

20070 kanál %1 osa %2: programovaný koncový bod leží za softwarovým koncovým spínačem %3

20071 kanál %1 osa %2: programovaný koncový bod leží za omezením pracovního pole %3

20072 kanál %1: osa %2 není indexovací osa

20073 kanál %1: osu %2 nelze znovu polohovat

20074 kanál %1 osa %2: špatná poloha indexu

20075 kanál %1: osa %2 nemůže nyní pendlovat

20076 kanál %1: osa %2 pendluje - není možná změna režimu činnosti

20077 kanál %1 osa %2: programovaná poloha leží za softwarovým koncovým spínačem %3

20078 kanál %1 osa %2: programovaná poloha leží za omezením pracovního pole %3

20079 kanál %1 osa %2: délka pendlování %3 <= 0

20080 kanál %1 osa %2: není přiřazena ruční klika pro superpozici

20085 kanál %1 obrysové ruční kolo: směr pojíždění nebo přejetí začátku bloku není dovoleno

20090 osa %1: najetí na pevný doraz není možné - zkontrolovat programování a data os

20091 osa %1 nedojela na pevný doraz

20092 osa %1: najetí na pevný doraz je ještě aktivní

20093 osa %1: spustilo hlídání klidového stavu na dorazu

20094 osa %1: funkce byla přerušena

20100 kanál %1: špatná konfigurace digitalizační funkce

20101 struktura propojení s digitalizačním přístrojem není možná

20105 kanál %1: osy stopnuty digitalizačním přístrojem - kód chyby %2

20106 digitalizační přístroj spustil Notaus

20108 digitalizační přístroj přijal neplatný paket dat - kódy chyb %1, %2

20109 chyba digitalizační komunikace - kód statusu v Com-IC: %1

20120 osa %1: příliš mnoho kompenzačních vztahů

20121 osa %1: chyba konfigurace v kompenzační tabulce %2

20122 kompenzační tabulka %1: přiřazení os neplatné

20123 osa %1: rozdílné přiřazení výstupů kompenzačních tabulek

20124 osa %1: součet hodnot kompenzace příliš velký

20125 osa %1: příliš rychlá změna hodnoty kompenzace

20130 kanál %1: hlídání tunelu kontury

20140 kanál %1 pohybová synchronní akce: pojíždění povelové osy %2 není možné

20141 kanál %1 pohybová synchronní akce: neplatný typ osy

20145 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: aritmetická chyba

20146 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: hloubka vnořování překročena

20147 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: povel není proveditelný

20148 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: interní chyba %3

20149 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: index neplatný

20150 kanál %1 řízení nástrojů: PLC ukončí přerušený povel

20160 Kanál %1 správa nástrojů: PLC může ukončit pouze chybně přerušené povely

20170 kanál %1 data stroje: $AC_FIFO neplatné

20200 kanál %1: neplatné číslo vřetena %2 při "Korekci nástroje jemně"

20201 kanál %1: vřeteni %2 není přiřazen žádný nástroj

20203 kanál %1: není aktivní žádný nástroj

20204 kanál %1: povel PUTFTOC není pro FTOCOF dovolen

20210 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: hodnoty Centerless chybné

20211 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: dosedací bod mimo meze rozsahu

21610 kanál %1 osa %2: frekvence %3 překročena

21612 kanál %1 osa %2: signál VDI 'Odblokování regulátoru' odebrán během pohybu

21613 osa %1: přepínání měřících systémů

21614 kanál %1 osa %2: hardwarový koncový spínač %3

21615 kanál %1: osa %2 přepnuta do "Nachführen" za chodu

21616 kanál %1 blok %2: superponovaný pohyb následkem změny transformace

21617 kanál %1 blok %2: transformace nedovoluje projetí pólem

21618 kanál %1 od bloku %2 transformace aktivní: překryvný pohyb příliš velký

21619 kanál %1 blok %2 transformace aktivní: pohyb není možný

21650 kanál %1 osa %2: překryvný pohyb není dovolen

21700 kanál %1 blok %3 osa %2: měřící snímač je již vychýlen - hrana (signálu) není možná

21701 kanál %1 blok %3 osa %2: měření není možné

21702 kanál %1 blok %3 osa %2: měření bylo přerušeno

21703 kanál %1 blok %3 osa %2: měřící systém není vychýlen - hrana (signálu) není dovolena

21740 výstupní hodnota analogového výstupu č. %1 omezena

21750 chyba výstupu spínacích signálů narážek přes časovače

21760 kanál %1 blok %2: programováno příliš mnoho pomocných funkcí

22000 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: změna převodového stupně není možná

22010 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: skutečný převodový stupeň neodpovídá zadanému převodovému stupni

22040 kanál %1 blok %3: vřeteno %2 není zreferováno s nulovou značkou

22050 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: není přechod z regulace otáček do regulace polohy

22051 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: nebyla nalezena nulová značka

22052 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: při přechodu mezi bloky není vřeteno v klidu

22053 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: režim referování není podporován

22054 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: nečistý signál pro prostřihování

22055 kanál %1 vřeteno %2: projektovaná rychlost polohování je příliš velká

22060 Kanál %1 Pro osu/vřeteno %2 se očekává polohová regulace

22062 kanál %1 osa %2 nejíždění na referenční bod: nedosáhne se rychlost hledání nulové značky (MD)

22064 kanál 1% osa %2 najíždění na referenční bod: otáčky hledání nulové značky (MD) příliš vysoké

22065 kanál %1 řízení nástrojů: pohyb nástroje není možný, protože nástroj %2 s číslem ´Duplo´%3 není v zásobníku %4

22066 kanál %1 řízení nástrojů: výměna nástroje není možná, protože nástroj %2 s číslem ´Duplo´%3 není v zásobníku %4

22067 kanál %1 řízení nástrojů: výměna nástroje není možná, protože není žádný připravený nástroj ve skupině nástrojů %2

22068 kanál %1 blok %2 řízení nástrojů: žádný provozuschopný nástroj ve skupině nástrojů %3

22069 Kanál %1 blok %2 správa nástrojů: žádný provozuschopný nástroj ve skupině nástrojů %3, program %4

22070 Jednotka TO %1 Prosím podat nástroj T=%2 do zásobníku. Zopakovat zabezpečení dat

22071 Jednotka TO %1 nástroj %2 číslo Duplo %3  je aktivní, ale není v aktivním sdružení opotřebení

22100 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: překročeny otáčky pouzdra

22101 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: překročeny maximální otáčky pro připojení skutečné hodnoty

22150 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: překročeny maximální otáčky pro polohovou regulaci

22200 kanál %1 vřeteno %2: stop osy při vrtání závitů

22250 kanál %1 vřeteno %2: stop osy při řezání závitů

22260 kanál %1 vřeteno %2: může dojít k poškození závitu

22270 kanál %1 blok %2 Dosažena maximální rychlost osy závitování u polohy %3

22280 Kanál %1 v bloku %2: Prog. rozběhová dráha je příliš krátká %3, je třeba %4

22320 kanál %1 blok %2: povel PUTFTOCF nebylo možno vykonat

22321 kanál %1 osa %2: PRESET není během pohybu dovolen

22322 kanál %1 osa %2 PRESET: hodnota není dovolena

25000 osa %1: chyba hardwaru aktivního snímače

25001 osa %1: chyba hardwaru pasivního snímače

25010 osa %1: znečištění měřícího systému

25011 osa %1: znečištění měřícího systému

25020 osa %1: hlídání nulové značky

25021 osa %1: hlídání nulové značky

25030 osa %1: mez alarmu skutečné rychlosti

25031 osa %1: varovná mez skutečné rychlosti

25040 osa %1: hlídání klidového stavu

25050 osa %1: hlídání kontury

25060 osa %1: omezení zadané hodnoty otáček

25070 osa %1: hodnota driftu příliš vysoká

25080 osa %1: hlídání polohování

25100 osa %1: přepínání měřících systémů není možné

25105 osa %1: měřicí sys témy se rozbíhají

25110 osa %1: navolený snímač neexistuje

25200 osa %1: požadovaný blok parametrů není dovolen

25201 osa %1: porucha pohonu

26000 osa %1: hlídání upnutí

26001 osa %1: chyba parametrování - kompenzace tření

26002 osa %1 snímač %2: chyba parametrování - počet rysek snímače

26003 osa %1: chyba paramerování - stoupání vřetena

26004 osa %1 snímač %2: chyba parametrování - vzdálenost rysek u lineárních snímačů

26005 osa %1: chyba parametrování - vyhodnocení výstupů

26006 osa %1 snímač %2: typ snímače/typ výstupu %3 není možný

26007 osa %1 QFK: chybná délka hrubého kroku

26008 osa %1 QFK: chybná délka jemného kroku

26009 osa %1 QFK: přeplnění paměti

26010 osa %1 QFK: chybná křivka zrychlení

26011 osa %1 QFK: chybné doby měření

26012 osa %1 QFK: "feedforward" (přeřízení) není aktivní

26014 osa %1 datum stroje %2: hodnota není dovolena

26015 osa %1 datum stroje %2[%3]: hodnota není dovolena

26016 osa %1 datum stroje %2: hodnota není dovolena

26017 osa %1 datum stroje %2[%3]: hodnota není dovolena

26018 osa %1: výstup zadané hodnoty proudu %2 použit vícekrát

26019 osa %1 snímač %2: měření tímto regulačním modulem není možné

26020 osa %1 snímač %2: chyba hardwaru %3 při nové inicializaci snímače

26022 osa %1 snímač %2: měření se simulovaným snímačem není možné

26030 osa %1 snímač %2: absolutní poloha ztracena

26050 osa %1 změna sady parametrů z %2 na %3 není možná

26051 Kanál %1 v bloku %2 Přejelo se nepředvídaný stop v režimu souvislého řízení dráhy

26052 Kanál %1 v bloku %2: Dráhová rychlost pro výstup pomocných funkcí příliš vysoká

26100 osa %1 pohon %2: výpadek "známky života"

26110 Vybaveno zastavení/zpětný pohyb nezávisle na pohonu

27000 osa %1 není bezpečně zreferována

27001 osa %1: defekt v kontrolním kanálu - kód %2, hodnoty: NCK %3, pohon %4

27002 osa %1: probíhá Teststop

27003 Vyskytla se chyba kontrolního součtu: %1 %2

27010 osa %1: překročena tolerance bezpečného zastavení

27011 osa %1: překročena bezpečná rychlost

27012 osa %1: překročena bezpečná koncová poloha

27013osa %1 překročen bezpečný brzdový nájezd    POWER ON

27020 osa %1: vybaven Stop E

27021 osa %1: vybaven Stop D

27022 osa %1: vybaven Stop C

27023 osa %1: vybaven Stop B

27024 osa %1: vybaven Stop A

27030 osa %1: funkce není možná s touto regulační jednotkou 611D

27031 osa %1: mezní hodnota bezpečné rychlosti %2 pro převod %3 příliš vysoká (max. %4)

27032 osa %1: chyba kontrolního součtu SI; nutné kvitování!

27033 osa %1: parametrizace data stroje %2[%3] neplatná    POWER ON

27090 chyba při kříž. porovnání dat NCK-PLC, %1[%2], NCK: %3

27091 chyba při kříž. porovnání dat NCK-PLC, stop z %1

27092 přerušená komunikace při kříž. porovnání dat NCK-PLC, chyba identifikována v %1

27093 chyba v kontrolním součtu NCK-SPL, %1,%2, %3

27094 zápisový přístup k systémové proměnné  %1 pouze dovolen z NCK-SPL

27095 %1 Ochrana SPL neaktivována

28000 Spojení NCU-Link se všemi NCU link-sdružení je přerušeno

28001 Spojení NCU-Link s  NCU %1 link-sdružení je přerušeno

28002 Chyba při uvedení dat stroje do účinnosti, data stroje specifická pro NCU-sdružení byla změněna jednotkou NCU %1

28004 NCU-Link: NCU %1 link-sdružení není na sběrnici

28005 NCU-Link: NCU %1 link-sdružení neběží synchronně

28007 NCU-Link: Projekční data v NCU %1 si odporují

28008 NCU-Link: Nastavení časovače NCU %1 je rozporné

28009 NCU-Link: Parametry sběrnice v NCU %1 jsou rozporné

28010 NCU-Link: NCU %1 nedostala telegram

28011 Doba IPO nepostačí pro NCU-Link. Doba cyklu linku: %1

28012 NCU-Link: Synchronizační takt se nedostavil %1 krát

28030 Vážný alarm na NCU %1, osy v režimu sledování

28031 Vážný alarm na NCU %1, osy v režimu sledování

28032 Nouzové vypnutí na NCU %1 aktivováno, osy v režimu sledování

28033 Nouzové vypnutí na NCU %1, osy nadále v režimu sledování

60000 kanál %1 blok %2

61000 kanál %1 blok %2

62000 kanál %1 blok %2

63000 kanál %1 blok %2

65000 kanál %1 blok %2

66000 kanál %1 blok %2

67000 kanál %1 blok %2

68000 kanál %1 blok %2

70000 alarm cyklů kompilátoru

75000 alarm OEM

300000 harware sběrnice pohonu: DCM neexistuje

300001 osa %1: číslo pohonu %2 není možné

300002 osa %1: číslo pohonu %2 definováno dvakrát

300003 osa %1 pohon %2: špatný typ modulu %3

300004 osa %1 pohon %2: špatný typ %3 (VSA/HSA)

300005 minimálně 1 modul %1 navíc na sběrnici pohonu

300006 minimálně o 1 modul (číslo modulu/číslo pohonu %1) méně na sběrnici pohonu

300007 osa %1: pohon %2 neexistuje nebo není aktivní

300008 osa %1 pohon %2: měřící obvod %3 neexistuje

300009 osa %1 pohon %2 měřící obvod %3: špatný typ měřícího obvodu (zasunut typ %4)

300010 osa %1: pohon %2 aktivní bez přiřazení NC-osy

300011 osa %1 pohon %2: hardwarové provedení vřetena není dovoleno

300012 osa %1 pohon %2: hardwarové provedení jednotky regulace není dovoleno

300100 výpadek napětí pohonů

300101 pohony bez napětí

300200 hardwarová chyba sběrnice pohonu

300201 osa %1 pohon %2: překročení času přístupu

300202 osa %1 pohon %2: chyba CRC

300300 osa %1 pohon %2: chyba při náběhu - kód chyby %3

300400 osa %1 pohon %2: systémová chyba - kódy chyb %3, %4

300401 software pohonu typ %1: blok %2 neexistuje nebo je chybný

300402 systémová chyba ve vazbě pohonu - kódy chyb %1, %2

300403 osa %1 pohon %2: software a data pohonu mají jiné číslo verze

300404 osa %1 pohon %2: data stroje pro pohon obsahují jiné číslo pohonu

300405 osa %1 pohon %2: neznámý alarm pohonu - kód 3%

300410 osa %1 pohon %2: chyba při ukládání souboru (%3, %4)

300411 osa %1 pohon %2: chyba při čtení souboru (%3, %4)

300412 chyba při ukládání souboru (%1, %2)

300413 chyba při čtení souboru (%3, %4)

300423 výsledek měření nelze číst (%1)

300500 osa %1 pohon %2: systémová chyba - kódy chyb %3, %4 POWER ON

300501 osa %1 pohon %2: monitorování maximálního proudu

300502 osa %1 pohon %2: monitorování maximálního proudu - proud fáze R

300503 osa %1 pohon %2: monitorování maximálního proudu - proud fáze S

300504 osa %1 pohon %2: chyba měřícího obvodu odměřovacího systému motoru

300505 osa %1 pohon %2: chyba měřícího obvodu v absolutní stopě - kód %3

300506 osa %1, pohon %2: "známka života" NC systému vypadla

300507 osa %1 pohon %2: chyba synchronizace polohy rotoru

300508 osa %1 pohon %2: hlídání nulové značky odměřovacího systému motoru

300509 osa %1 pohon %2: překročena frekvence proudu

300510 osa %1 pohon %2: chyba při nulovém vyvážení detekce skutečné hodnoty proudu

300511 osa %1 pohon %2: měřicí funkce aktivní

300515 osa %1 pohon %2: překročena teplota chladiče výkonového členu

300606 osa %1 pohon %2: výstup regulátoru toku omezen

300607 osa %1 pohon %2: výstup regulátoru proudu omezen

300608 osa %1 pohon %2: výstup regulátoru otáček omezen

300609 osa %1 pohon %2: překročena mezní frekvence snímače

300610 osa %1, pohon %2: identifikace polohy rotoru neúspěšná

300611 osa %1, pohon %2: nedovolený pohyb při identifikaci polohy rotoru

300613 osa %1 pohon %2: překročena maximálně dovolená teplota motoru

300614 osa %1 pohon %2: překročena teplota motoru

300701 osa %1,  pohon %2: uvedení do provozu nutné

300702 osa %1 pohon %2: základní takt pohonu neplatný

300703 osa %1 pohon %2: takt regulátoru proudu neplatný

300704 osa %1 pohon %2: takt regulátoru otáček neplatný

300705 osa %1 pohon %2: takt regulátoru polohy neplatný

300706 osa %1 pohon %2: takt hlídání neplatný

300707 osa %1 pohon %2: základní takt pohonu v osách není stejný

300708 osa %1 pohon %2: takt regulátoru proudu v osách není stejný

300709 osa %1 pohon %2: takt regulátoru otáček v osách není stejný

300710 osa %1 pohon %2: takt regulátoru polohy v osách není stejný

300711 osa %1 pohon %2: takt hlídání v osách není stejný

300712 osa %1 pohon %2: nastavení struktury regulátoru (vyšší dynamiku) není možné

300713 osa %1 pohon %2: derivační časová konstanta pro regulátor polohy neplatná

300714 osa %1 pohon %2: kód výkonové části neplatný

300715 osa %1 pohon %2: maximální proud výkonové části menší nebo rovný nule

300716 osa %1 pohon %2: konstanta kroutícího momentu menší nebo rovná nule

300717 osa %1 pohon %2: moment setrvačnosti motoru menší nebo rovný nule

300718 osa %1 pohon %2: prostoj výpočtu regulátoru proudu menší nebo rovný nule

300719 osa %1 pohon %2: motor není parametrizován pro provoz v trojúhelníku

300720 osa %1 pohon %2: maximální otáčky motoru neplatné

300721 osa %1 pohon %2: proud naprázdno motoru > jmenovitý proud motoru

300722 osa %1 pohon %2: proud naprázdno motoru > jmenovitý proud výkonové části

300723 osa %1 pohon %2: konfigurace STS v osách není stejná

300724 osa %1 pohon %2: počet pólpárů neplatný

300725 osa %1 pohon %2: počet rysek snímače neplatný

300726 osa %1 pohon %2: napěťová konstanta je nula

300727 osa %1 pohon %2: reaktance menší nebo rovná nule

300728 osa %1 pohon %2: přizpůsobovací faktor moment/proud příliš velký

300729 osa %1 pohon %2: klidový proud motoru menší nebo rovný nule

300730 osa %1 pohon %2: odpor rotoru neplatný

300731 osa %1 pohon %2: jmenovitý výkon menší nebo rovný nule

300732 osa %1 pohon %2: jmenovité otáčky menší nebo rovné nule

300733 osa %1 pohon %2: napětí naprázdno neplatné

300734 osa %1 pohon %2: proud naprázdno menší nebo rovný nule

300735 osa %1 pohon %2: otáčky zeslabení pole neplatné

300736 osa %1 pohon %2: charakteristika Lh neplatná

300737 osa %1 pohon %2: konfigurace 2 snímačů EnDat není možná

300738 osa %1 pohon %2: číslo modulu pro odměřovací systém není možné

300739 osa %1 pohon %2: odměřovací systém je již konfigurován jako odměřovací systém motoru

300740 osa %1 pohon %2: měřící systém použit vícekrát

300741 osa %1 pohon %2: asynchronní provoz: zesílení "feedforward" (předřízení) nelze zobrazit

300742 osa %1 pohon %2: provoz napětí/frekvence - frekvence měniče není dovolena

300743 osa %1 pohon %2: funkce není možná s touto regulační jednotkou 611D                POWER ON

300744 chyba kontrolního součtu bezpečných monitorování - nutné potvrzení a přejímací test!  POWER ON

300745 osa %1 pohon %2: mezní hodnoty bezpečných koncových poloh zaměněny

300746 osa %1 pohon %2: osa %1 pohon %2: není zpřístupnění SBH/SG POWER ON

300747 osa %1 pohon %2: takt hlídání MD 1300 neplatný                                                                POWER ON

300748 osa %1 pohon %2: takt hlídání obou os není stejný                                                                POWER ON

300749 osa %1 pohon %2: přepočítací faktor mezi motorem a zatížením je příliš velký POWER ON

300750 osa %1 pohon %2: chyba parametrizace adaptace regulátoru otáček

300751 osa %1 pohon %2: zesílení regulátoru otáček příliš velké

300752 osa %1 pohon %2: blokovací frekvence filtru požadované hodnoty proudu příliš velká

300754 osa %1 pohon %2: číslo signálu var. funkce hlášení neplatné

300755 osa %1 pohon %2: provoz napětí/frekvence - motor se točí

300756 osa %1 pohon %2: hystereze otáček vyhlazení požadované hodnoty proudu neplatná

300757 osa %1 pohon %2: přizpůsobovací faktor mezního momentu neplatný

300758 osa %1 pohon %2: generátorický provoz: operační napětí > práh vypnutí

300759 osa %1 pohon %2: generátorický provoz: operační napětí > práh hlídání

300760 osa %1 pohon %2: generátorický provoz - otáčky nouzového zpětného pohybu > max. otáčky motoru

300761 osa %1 pohon %2: generátorický provoz - min otáčky osy > maximální otáčky motor

300762 osa %1 pohon %2: režim nouzového zpětného pohybu /generátorický provoz je již aktivní

300763 osa %1 pohon %2: režim nouzového zpětného pohybu /generátorický provoz neplatný

300764 osa %1 pohon %2: režim nouzového zpětného pohybu /generátorický provoz není možný

300765 osa %1 pohon %2: měření v meziobvodu není možné

300766 osa %1 pohon %2: blokovací frekvence > Shannonova frekvence

300767 osa %1 pohon %2: vlastní frekvence > Shannonova frekvence

300768 osa %1 pohon %2: šířka pásma v čitateli > dvojitá blokovací frekvence

300769 osa %1 pohon %2: šířka pásma ve jmenovateli > dvojitá vlastní frekvence

300770 osa %1 pohon %2: chyba formátu

300771 osa %1 pohon %2: asynchronní provoz - frekvence měniče není dovolena

300772 osa %1 pohon %2: asynchronní provoz - zesílení regulátoru otáček příliš vysoké

300773 osa %1 pohon %2: asynchronní provoz - struktura  "feedforward" (předřízení) není možná

300774 osa %1 pohon %2: asynchronní provoz přepínací otáčky nejsou dovoleny

300775 osa %1 pohon %2: pevné napětí v osách není stejné

300776 osa %1 pohon %2: hlídání měřícího obvodu musí být aktivní RESET

300777 osa %1 pohon %2: příliš vysoký proud pro identifikaci polohy rotoru

300778 osa %1 pohon %2: nedovolený kmitočet měniče identifikace polohy rotoru

300779 osa %1 pohon %2: moment setrvačnosti motoru menší nebo rovný nule

300780 osa %1 pohon %2: proud naprázdno motoru  jmenovitý proud motoru

300781 osa %1 pohon %2: proud naprázdno motoru jmenovitý proud výkonové části

300782 osa %1 pohon %2: reaktance menší nebo rovná nule

300783 osa %1 pohon %2: odpor rotoru neplatný

300784 osa %1 pohon %2: napětí naprázdno neplatné

300785 osa %1 pohon %2: proud naprázdno menší nebo rovný nule

300786 osa %1 pohon %2" otáčky zeslabení pole neplatné

300787 osa %1, pohon 2 asynchronní provoz: zesílení předregulace není znázornitelné

300788 Osa %1, pohon %2 Chyba parametrizace adaptace regulátoru proudu

300799 osa %1 pohon %2: nutné uložení a Boot

300850 osa %1 pohon %2: chyba parametrizace adaptace regulátoru otáček

300854 osa %1 pohon %2: číslo signálu var. funkce hlášení neplatné

300855 osa %1 pohon %2: provoz napětí/frekvence - motor se točí

300858 osa %1 pohon %2: generátorický provoz: operační napětí > práh vypnutí

300859 osa %1 pohon %2: generátorický provoz: operační napětí > práh hlídání

300860 osa %1 pohon %2: generátorický provoz - otáčky nouzového zpětného pohybu > max. otáčky motoru

300861 osa %1 pohon %2: generátorický provoz min. otáčky osy > maximální otáčky motoru

300862 osa %1 pohon %2: nouzový zpětný pohyb/generátorický provoz již aktivní

300863 osa %1 pohon %2: neplatný nouzový zpětný pohyb/generátorický provoz

300864 osa %1 pohon %2: nouzový zpětný pohyb/generátorický provoz není možný

300865 osa %1 pohon %2: měření v meziobvodu není možné

300875 osa %1 pohon %2: pevné napětí axiálně nestejné

300888 Osa %1, pohon %2 Chyba parametrizace adaptace regulátoru proudu

300900 osa %1 pohon %2: vybaven Stop A                                                                                POWER ON

300901 osa %1 pohon %2: vybaven Stop B                                                                                POWER ON

300906 osa %1 pohon %2: překročena bezpečná rampa brzdění POWER ON

300907 osa %1 pohon %2: překročena tolerance bezpečného zastavení                                POWER ON

300908 osa %1 pohon %2: vybaven Stop C                                                                                RESET

300909 osa %1 pohon %2: vybaven Stop D                                                                                RESET

300910 osa %1 pohon %2: vybaven Stop E                                                                                RESET

300911 osa %1 pohon %2: defekt v kontrolním kanálu                                                                RESET

300914 osa %1 pohon %2: překročena bezpečná rychlost                                                RESET

300915 osa %1 pohon %2: překročena bezpečná koncová poloha                                RESET

300950 osa %1: pohon %2 není bezpečně zreferencován                                                                RESET

300951 osa %1 pohon %2: probíhá Teststop

301701 osa %1 pohon %2: mezní hodnota bezpečné rychlosti příliš velká                POWER ON

301702 osa %1 pohon %2: chybné invertování stopy

301703 osa %1 pohon %2: druh snímače/motoru není vhodný

301704 osa %1 pohon %2: vzdálenost pólpárů/rozteč mřížky není interně znázornitelná

301705 osa %1 pohon %2: vzdálenostně kódované měřítko chybně parametrizováno

301706 osa %1 pohon %2: parametrizování polohy narážky neplatné                                POWER ON

301707 osa %1 pohon %2: parametrizování hodnoty modulo pro SN neplatné                POWER ON

301708 Osa %1, pohon %2 synchronizace skutečných hodnot není dovolena POWER ON

301709 Osa %1, pohon %2 submodul s integrovanou linearizací neplatný POWER ON

310505 Osa %1 pohon %2: chyba měřícího obvodu v absolutní stopě - kód %3

310607 Osa %1, pohon %2 ventil nereaguje

310608 Osa %1, pohon %2: omezen výstup regulátoru rychlosti

310609 Osa %1 pohon %2: překročena mezní frekvence snímače

310610 Osa %1, pohon %2 špatná poloha pístu

310611 Osa %1, pohon %2 Výpadek čidla tlaku

310612 Osa %1, pohon %2 omezení síly vypnuto

310701 Osa %1 pohon %2: takt regulátoru rychlosti neplatný

310702 Osa %1 pohon %2: takt regulátoru polohy neplatný

310703 Osa %1 pohon %2: dohlížecí takt  neplatný

310704 Osa %1 pohon %2: takt regulátoru rychlosti v osách není stejný

310705 Osa %1 pohon %2: takt hlídání v osách není stejný

310706 Osa %1, pohon %2 maximální užitečná rychlost neplatná

310707 Osa %1, pohon %2 konfigurace axiálně nestejná

310708 Osa %1 pohon %2: počet rysek snímače odměřovacího systému motoru neplatný

310709 Osa %1, pohon %2 chyba průměru pístu nebo pístnice

310710 Osa %1, pohon %2:  vzdálenostně kódované měřítko špatně parametrizováno

310750 Osa %1, pohon %2 zesílení předregulace příliš velké

310751 Osa %1 pohon %2: proporcionální zesílení regulátoru rychlosti příliš velké

310752 Osa %1, pohon %2 integrační zesílení regulátoru rychlosti neplatné

310753 Osa %1, pohon %2 komponenta D regulátoru rychlosti neplatná

310754 Osa %1, pohon %2 spád kompenzace tření příliš velký

310755 Osa %1, pohon %2 plošné přizpůsobení příliš velké

310756 Osa %1, pohon %2 zesílení regulované soustavy menší nebo rovné nule

310757 Osa %1 pohon %2: blokovací frekvence > Shannonova frekvence

310758 Osa %1 pohon %2: vlastní frekvence > Shannonova frekvence

310759 Osa %1 pohon %2: šířka pásma v čitateli větší než dvojitá blokovací frekvence

310760 Osa %1 pohon %2: šířka pásma ve jmenovateli větší než dvojitá vlastní frekvence

310761 Osa %1, pohon %2 proporcionální zesílení regulátoru síly je příliš velké

310762 Osa %1, pohon %2 integrační zesílení regulátoru síly neplatné

310763 Osa %1, pohon %2 komponenta D regulátoru síly neplatná

310764 Osa %1, pohon %2 zesílení regulované soustavy regulátoru síly je menší nebo rovné nule

310771 Osa %1, pohon %2 Stoupání v jemné oblasti charakteristiky ventilu je menší nebo rovné nule

310772 Osa %1, pohon %2 Stoupání v hrubé oblasti charakteristiky ventilu je menší nebo rovné nule

310773 Osa %1, pohon %2 Stoupání na konci oblasti nasycení charakteristiky ventilu je menší nebo rovné nule

310774 Osa %1, pohon %2 Nulová oblast a oblast zlomu charakteristiky ventilu překryté

310775 Osa %1, pohon %2 Oblast zlomu a oblast nasycení charakteristiky ventilu jsou překryté

380001 Profibus-DP: Chyba při rozběhu, příčina %1 parametry %2 %3 %4.

380003 Profibus-DP: Provozní porucha, příčina %1, parametry %2 %3 %4.

380020 Profibus-DP: Chyba SDB1000 %1 pro zdroj SDB %2.

380021 Profibus-DP: Byl zaveden implicitní SDB1000.

380040 Profibus-DP: Projekční chyba %1, parametr %2.

380050 Profibus-DP: Vícenásobné přiřazení vstupů na adrese %1

380051 Profibus-DP: Vícenásobné přiřazení výstupů na adrese %1

380060 Profibus-DP: Alarm %1 na logické adrese %2 nepřiřazené stanice.

120000 Oblast %1 nelze zavádět ! Potvrdit alarm, stisknout  volič oblasti!

120001 Oblast %1 nelze navolit. Prosím, deaktivujte oblast %2

120002 Oblast %1 je ještě aktivní. Prosím, deaktivujte oblast %1

120003 Oblast %1 nelze deaktovovat. Prosím, zkuste ještě jednou.

120005 Prosíme potvrdit dialogové okno v oblasti %1

120006 Propojení kanálu je momentálně blokováno oblastí %1

120007 Propojení kanálu je momentálně blokováno

120120 Seznam alarmů je plný

120120 Texty alarmů: počet textů alarmů příliš vysoký

120120 Texty alarmů: soubor %1 nenalezen

120200 Úprava obrazu potlačena

120201 komunikace vypadla

120202 Čekat na spojení s NC

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.