15020 kanál %1 blok %2: příkaz CHANDATA nelze provést - kanál %3 není aktivní

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = řetězec (parameter CHANDATA)

Příkazem CHANDATA se volí zadávání dat do kanálu, který není aktivní. Načtení vícekanálových dat se musí ze strukturálních důvodů provést dvakrát.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

-                aktivovat příslušný kanál pomocí dat stroje MD/dat opcí nebo

-                smazat příkaz CHANDATA a všechna následující přiřazení k datům kanálu.
         K chybovému hlášení dochází pravidelně při prvním načtení modulu INITIAL-Init,                pomocí kterého má být instalován vícekanálový systém. V tomto případě je nutno:

1.                Provést Restart NCK, aby se aktivovala již načtená globální data stroje MD pro                instalaci dalších kanálů.

2.                Opakovat načtení modulu INITIAL-Init.

Pokračování programu

VYP - ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.