15021 kanál %1 blok %2: příkaz CHANDATA s neplatným číslem kanálu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Příkazem CHANDATA se volí zadávání dat do nedovoleného kanálu. Na př. <1, > je maximální počet kanálů, nikoliv prováděný kanál.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Programovat příkaz CHANDATA podle aktuální konfigurace a projektu.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.