15030 Kanál %1 blok %2 rozdílné nastavení měrové soustavy

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Příkaz INCH resp. METRIC popisuje měrnou soustavu, ve které datové věty byly vyčteny z řídicího systému.

Aby nedošlo k nesprávné interpretaci dat, která jsou předpokládána jen pro určitou měrnou soustavu, převezmou se datové věta jen v případě souladu mezi nahoře uvedeným příkazem a aktuálně aktivním nastavením měrné soustavy.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Používat jinou měrnou soustavu nebo nahrat datovou větu hodící se k nastavením měrné soustavy.

Pokračování programu

   Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.